Ботаника II: Систематика на растенията

Систематика на растенията

курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър
доц. д-р Кирил Стоянов & доц. д-р Цветанка Райчева

Онлайн-курсът е с препратки към други сайтове с илюстрации и допълнителна информация.

Моля, съобразявайте се с факта, че това ръководство е със защитени авторски права. Ако желаете да препубликувате части от текста, трябва задължително да го цитирате по общоприетите правила.


Ако желаете да изтеглите и разпечатате ръководство за самостоятелна подготовка, следвайте линка по-долу:

В онлайн-курса са направени редакции и корекции на откритите неточности и грешки. PDF-вариантът е в непроменен от издаването вид.
Други материали по систематика:


СъдържаниеСтоянов К. & Райчева Цв. 2011-2017. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 5.09.2017 от К. Стоянов
www.botanica.gallery & www.botanica.ovo.bg
(cc) цитирането е задължително