Ботаника II: Систематика на растенията

Систематика на растенията

курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър
доц. д-р Кирил Стоянов & доц. д-р Цветанка Райчева

Онлайн-курсът е с препратки към други сайтове с илюстрации и допълнителна информация.

Моля, съобразявайте се с факта, че това ръководство е със защитени авторски права. Ако желаете да препубликувате части от текста, трябва задължително да го цитирате по общоприетите правила.