Ботаника II: Систематика на растенията

Систематика на растенията

курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър
доц. д-р Кирил Стоянов & доц. д-р Цветанка Райчева

Онлайн-курсът е с препратки към други сайтове с илюстрации и допълнителна информация.

Моля, съобразявайте се с факта, че това ръководство е със защитени авторски права. Ако желаете да препубликувате части от текста, трябва задължително да го цитирате по общоприетите правила.


Съдържание

Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят
Надцарство Prokaryota

 • Надцарство Eukaryota

  Фитогеография  Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2017. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
  онлайн версия обновена на 5.09.2017 от К. Стоянов
  www.botanica.gallery & www.botanica.ovo.bg
  (cc) цитирането е задължително

   
 • rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
  Към лентата с инструменти