Определител на местни и чужди висши растения в България

Стоянов К., Райчева Ц. & Чешмеджиев И. 2020.
Определител на местни и чужди висши растения в България.
Етап 2: Ключове за определяне до родове.
Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив. ISBN 978-954-517-294-6.

Представеният продукт е опит за обединяване на местни и чужди видове от България в общ инструмент за разпознаване. На този междинен етап са реализирани определителни ключове до ниво род, като родовете са илюстрирани с рисунки на примерни видове. Добавени са карти на разпространението на родове и семейства на територията на България и близките райони в съседните страни. Реализирани са филтри за търсене на семейства и родове.

Приложението може да се изтегли в офлайн вариант за Android или Windows, или като мултиплатформен chm файл.

Вариантът за Windows (ΕΧΕ) работи на всички версии след XP. За да го изтеглите, натиснете бутона EXE (Windows), и разархивирайте изпълнимия файл в удобна за вас папка. Файлът не е инсталационен, и директно стартира приложението. В зависимост от бързината на компютъра ви, може да се наложи да изчакате 2-3 минути при стартирането.
Вариантът за Android може да се изтегли директно от Google Play (натиснете бутона „Android“ най-горе в тази страница). За да може приложението за Android да работи нормално, след инсталирането натиснете иконата му продължително, докато се появи меню. Изберете „информация за приложението“, след което натиснете върху „разрешения“. Включете двете разрешения (местоположение и хранилище), за да можете да правите записки с координати.

CHM файлът се отваря като стандартен помощен файл за Windows, но работи и на други платформи, ако бъде инсталиран подходящ софтуер (ChmPlus за iOS, chmosx за MacOS, KchmViewer за Linux и други). Необходимо е софтуерът за четене на CHM файла да работи нормално с JavaScript, иначе приложението няма да работи по очаквания начин. В CHM варианта няма възможност за позициониране и водене на бележки.
Определител на местни и чужди висши растения в България
Приложението е достъпно и онлайн (необходимо е да е разрешено извеждането на изскачащи прозорци във вашия браузър). Можете да отворите online варианта и с този QR код.

Разработката е все още в междинен етап. Подходяща е частично за учебна работа и за тестване на функционалността. Мобилният вариант може частично да се използва за водене на теренни записки с позициониране.
Авторите ще бъдат благодарни на коментари, предложения и критични бележки по съдържанието и интерфейса. Можете да ги напишете и в тази страница, след като се регистрирате.

Разработването на този продукт се финансира от Аграрен университет – Пловдив, по проект 06-19.

CHM (Help)   EXE (Windows)   Android   on line

Съкратено печатно/pdf издание с определителните таблици до ниво вид и подвид:
Стоянов К., Райчева Ц. & Чешмеджиев И. 2021. Определител на местни и чужди висши растения в България. Академично издателство на Аграрния университет – Пловдив.

Старата версия все още е достъпна от бутоните по-долу:

Стоянов К., Райчева Ц. & Чешмеджиев И. 2019. Определител на местни и чужди висши растения в България. Етап 1: Ключове за определяне до семейства. Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив. ISBN 978-954-517-283-0.
APK (Android)   CHM (Windows)

Декларация за поверителност

    [Цитирано в|Cited in]:

  • Stoyanova-Doycheva, A., Ivanova, V., Doychev, E., Spassova, K. 2020. Development of an Ontology in Plant Genetic Resources. 2020 IEEE 10th International Conference on Intelligent Systems, IS 2020 – Proceedings 9199935, pp. 246-251.

Determinant al plantelor locale și străine din Bulgaria – Κλειδί για τα αυτόχθονα και ξένα αγγειακά φυτά στη Βουλγαρία – Одредница за домаће и стране више биљке у Бугарској – Bulgaristan’daki yerli ve yabancı gelişmiş bitkiler sınıflandırıcısı

 

One thought on “Определител на местни и чужди висши растения в България

Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти