Определител на местни и чужди висши растения в България

Стоянов К., Райчева Ц. & Чешмеджиев И. 2022. Определител на местни и чужди висши растения в България. Интерактивно разширено и допълнено издание. Академично издателство на Аграрния университет – Пловдив. ISBN 978-954-517-313-4.

DOI: 10.13140/RG.2.2.10159.34724
Последна актуализация: 5.06.2024.

Представеният продукт е опит за обединяване на местни и чужди видове от България в общ инструмент за разпознаване. Oбхванати са 6275 вида в 1336 рода от 178 семейства висши растения, които са представени в българската флора, близките територии на съседните държави, или са познати като култивирани растения. Предлагат се възможности за класическо разпознаване на растения по дихотомни ключове. Има възможност за филтриране на таксони по хорология, фенология, приложно значение и някои морфологични особености. Към всеки от таксоните има възможности за търсене на информация от външни източници.
В актуализацията от 1.06.2023 са направени корекции в определителните таблици и в хорологията на видовете. Добавени са улеснения при воденето на теренни записки. Направени са промени в интерфейса. Добавена е възможност за частичен превод на ключовете от български на английски (превод на думите без граматическа редакция).
В актуализацията от 1.06.2024 са направени корекции в определителните таблици и в хорологията на видовете. Добавени са нови таксони. Отстранени са бъгове в кода.

Благодарим на Антоанета Петрова, Георги Кунев, Десислав Димитров, Живко Барзов, Иван Костадинов, Красимир Лаковски, Росен Василев, Сълза Палпурина, Юлиян Маринов и Гергана Карайчева за откритите грешки, посочените пропуски и предложенията за допълване на информацията.

Приложението може да се изтегли безплатно в офлайн вариант за Android или Windows, или като мултиплатформен chm файл.

Вариантът за Android може да се изтегли директно от Google Play (натиснете бутона „Android“ най-горе в тази страница). За да може приложението за Android да работи нормално, след инсталирането натиснете иконата му продължително, докато се появи меню. Изберете „информация за приложението“, след което натиснете върху „разрешения“. Включете двете разрешения (местоположение и хранилище), за да можете да правите записки с координати.

Вариантът за Windows (ΕΧΕ) работи на всички версии след XP. За да го изтеглите, натиснете бутона EXE (Windows), и разархивирайте изпълнимия файл в удобна за вас папка. Файлът не е инсталационен, и директно стартира приложението. В зависимост от бързината на компютъра ви, може да се наложи да изчакате 2-3 минути при стартирането.

CHM файлът се отваря като стандартен помощен файл за Windows, но работи и на други платформи, ако бъде инсталиран подходящ софтуер (ChmPlus за iOS, chmosx за MacOS, KchmViewer за Linux и други). Необходимо е софтуерът за четене на CHM файла да работи нормално с JavaScript, иначе поведението на приложението няма да е по очаквания начин. В CHM варианта няма възможност за позициониране, водене на бележки и многоезичен превод.

Приложението е достъпно и онлайн. Има всички функции на приложението за Android, заедно с възможност за директно насочване към таксон (вижте в указанията). Можете да отворите online варианта и с този QR код.
Ако ползвате приложението онлайн, можете да отворите таксон директно от адрес, например:
https://botanica.gallery/plantkeybg?Allium
този линк отваря директно страницата за род Allium
https://botanica.gallery/plantkeybg?Allium_ursinum
директна връзка към Allium ursinum

Авторите ще бъдат благодарни на коментари, предложения и критични бележки по съдържанието и интерфейса. Можете да ги напишете и в тази страница, след като се регистрирате.

Разработването на този продукт е финансирано от Аграрен университет – Пловдив, по проект 06-19.

Stoyanov K., Raycheva Ts. & Cheschmedzhiev I. 2022. Key to the native and foreign vascular plants in Bulgaria. Interactive extended and supplemented edition. Academic Publishing House of the Agrarian University. (in Bulgarian). ISBN 978-954-517-313-4
Last update: 1.06.2024.

The database contains determination keys for the vascular plants (wild and cultivated) in Bulgaria and the neighboring territories of Romania, Serbia, North Macedonia, Greece and Turkey. The determination keys contain 6275 species (native and foreign) in 1336 genera from 178 families.

    [Цитирано в|Cited in]:

  1. Ilieva I.A. 2023. Specific botanical epithets meaning likeness. World Journal of Biology Pharmacy and Health Sciences, 15(03): 110–126. https://doi.org/10.30574/wjbphs.2023.15.3.0392
  2. Kunev G. 2022. Reports 231-246. – In: Vladimirov, V. & al. (comp.), New floristic records in the Balkans: 49. Phytologia Balcanica: 28(3): 399-446.
  3. Stoyanova-Doycheva A., Ivanova V., Doychev E., Spassova K. 2020. Development of an Ontology in Plant Genetic Resources. 2020 IEEE 10th International Conference on Intelligent Systems, IS 2020 – Proceedings 9199935, pp. 246-251.
  4. Vladimirov, V., Aybeke, M, Matevski, V., Ćušterevska, R., Tan, Kit & al. 2023. New floristic records in the Balkans: 52. – Phytologia Balcanica, 29(3): 421-460 – ISSN 1310-7771 (print), 1314-0027 (online).
  5. Vojtěchová K., Kobrlová L., Kitner M., Kalous R, Ioannidis V., Tzanoudakis D. & Duchoslav M. 2023. Allium goumenissanum (Amaryllidaceae), a new species for Bulgaria and new localities in Greece, with additions to the genetic, cytogenetic and morphological characteristics of the species. Mediterr. Bot. Online First. https://doi.org/10.5209/mbot.89106

Старите етапи са достъпни от бутоните по-долу:

Стоянов К., Райчева Ц. & Чешмеджиев И. 2019. Определител на местни и чужди висши растения в България. Етап 1: Ключове за определяне до семейства. Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив. ISBN 978-954-517-283-0.
CHM
Стоянов К., Райчева Ц. & Чешмеджиев И. 2020. Определител на местни и чужди висши растения в България. Етап 2: Ключове за определяне до родове. Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив. ISBN 978-954-517-294-6.
CHM
Съкратено печатно/pdf издание с определителните таблици до ниво вид и подвид:
Стоянов К., Райчева Ц. & Чешмеджиев И. 2021. Определител на местни и чужди висши растения в България. Академично издателство на Аграрния университет – Пловдив. ISBN 978-954-517-309-7 (печатна версия), ISBN 978-954-517-310-3 (PDF версия)
PDF

Декларация за поверителност

Книгата е безплатна.
Ако желаете, можете да изпратите дарение.

не се приемат дарения от студенти
Determinant al plantelor locale și străine din Bulgaria – Κλειδί για τα αυτόχθονα και ξένα αγγειακά φυτά στη Βουλγαρία – Одредница за домаће и стране више биљке у Бугарској – Bulgaristan’daki yerli ve yabancı gelişmiş bitkiler sınıflandırıcısı – Determinante de las plantas vasculares locales y extranjeras en Bulgaria – Determinante einheimischer und ausländischer Gefäßpflanzen in Bulgarien – Déterminant des plantes vasculaires locales et étrangères en Bulgarie – הקובע של צמחי כלי דם מקומיים וזרים בבולגריה – 保加利亚本地和外国维管植物的决定因素 – Identification key to the native and foreign vascular plants in Bulgaria. Interactive extended and supplemented edition – Визначник місцевих і іноземних вищих рослин Болгарії – Përcaktues i bimëve vendase dhe të huaja të Bullgarisë – Флора на България – Българска флора – Flora of Bulgaria – Bulgarian flora – безплатно приложение за разпознаване на растения – идентификация на растения – Field Guide

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти