Аграрен университет – Пловдив
Аграрен университет – Пловдив е най-добрият университет в България, който обучава специалисти по аграрни науки. Акредитиран е през 2019 г. от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9.61 по десетобалната система. Акредитацията е валидна до 2025г. Ако желаете да бъдете наши студенти, продължете от тук.
Хербариум SOA
Хербариумът към АУ-Пловдив (SOA) е вторият по големина национален хербариум в България. Съхранява над 150 000 растителни образци.
Катедра Ботаника и Агрометеорология
Катедрата извежда в направление Ботаника курсовете по Ботаника (общ курс), Анатомия и морфология на растенията, Систематика на растенията, и свързани с тях избираеми учебни дисциплини. Учебните лаборатории са оборудвани с микроскопи за всеки студент.
Ботаника I
Курсът по Анатомия и морфология на растенията ще ви запознае с устройството на растителната клетка, видовете растителни тъкани, строежа на растителните органи и тяхното разнообразие.
Ботаника II
Курсът по Систематика на растенията ще ви помогне да научите принципите на класификация на растенията, и да разберете как можете да разпознавате видовете растения сами.
семейство Iridaceae
Семейство Iridaceae (перуникови) е богато представено в България. Публикациите ни на тази тема можете да видите тук.
семейство Orobanchaceae
Семейство Orobanchaceae е представено в България от 25 облигатни паразитни вида, в два рода – Phelipanche и Orobanche. За да видите наши публикации по темата, щракнете тук.
Атлас Фуражни бобови
„Фуражни бобови растения“ е първият български интерактивен атлас за разпознаване на растения. Публикуван е във форматите epub, chm и като приложение за Андроид. Можете да го изтеглите безплатно от тук..
Нова микроскопска техника
От септември, 2020 г. зала 316а е с ново оборудване, осигурено изцяло от фирма „Кортева“ – 7 микроскопа Leica с дигитални камери, свързани в обща мрежа. По този начин всеки студент ще може да записва видяното направо в телефона си или таблета си. Тази нова техника ще позволи да се наблюдават по-разнообразни обекти в учебната дисциплина „Анатомия и морфология на растенията„. За момента, това е най-модерната учебна зала по ботаника в България.
Ботаника / Хербариум SOA | Botany / SOA herbarium | вход | регистрация | стена
Ботаника I: Анатомия и морфология на растенията. Представи за морфологичното и анатомичното устройство на растенията, и на разнообразието в строежа им в зависимост от условията на средата.
 
Ботаника II: Систематика на растенията. Основни знания по класификация и разпознаване на растенията. Акцентът е върху флората на България.
 
Ботаника III: Фитоценология. Избираем курс. Основни понятия за фитоценози и растителни съобщества. Практически преглед на растителността в България.
 
Ботаника IV: Флора на България. Избираем курс. Преглед на особеностите на флората на България. Флористични райони и характерни видове.
Атлас фуражни бобови растения в България. Безплатен интерактивен атлас, който можете да четете онлайн или да изтеглите като приложение за Android или като е-книга във формати epub и chm.
Определител на местни и чужди висши растения в България. Етап 2: Ключове за определяне до родове. Можете да го четете онлайн, да го изтеглите като chm, или да го инсталирате като приложение за Android или Windows.
Виртуална библиотека: бърз достъп до литература Ботаника TV: колекция от филми и клипове
Галерия: микроскопски снимки и растения (над 1400 вида) Още студентски ресурси
dSOA е настолно приложение за Windows, предназначено за документиране на хорологични данни. Създадено е за управление на базата-данни в хербариума SOA, но може да се ползва от всички, които се нуждаят от съхраняване на хорологичнa информация за организми. Предлагаме го за безплатно ползване.
 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти