Аграрен университет – Пловдив

Аграрен университет – Пловдив е най-добрият университет в България,
който обучава специалисти по аграрни науки.
Акредитиран е през 2019 г. от Националната агенция за оценяване и акредитация
с оценка 9.61 по десетобалната система.
Акредитацията е валидна до 2025г.
Ако желаете да бъдете наши студенти, продължете от тук.


Хербариум SOA

Хербариумът към АУ-Пловдив (SOA) е вторият по големина национален хербариум в България.
Съхранява над 150 000 растителни образци.


Катедра Ботаника и Агрометеорология

Катедрата извежда в направление Ботаника курсовете по Ботаника (общ курс),
Анатомия и морфология на растенията, Систематика на растенията,
и свързани с тях избираеми учебни дисциплини.
Учебните лаборатории са оборудвани с микроскопи за всеки студент.


Ботаника I

Курсът по Анатомия и морфология на растенията ще ви запознае с устройството на растителната клетка, видовете растителни тъкани, строежа на растителните органи и тяхното разнообразие.


Ботаника II

Курсът по Систематика на растенията ще ви помогне да научите принципите на класификация на растенията, и да разберете как можете да разпознавате видовете растения сами.


семейство Iridaceae

Семейство Iridaceae (перуникови) е богато представено в България.
Публикациите ни на тази тема можете да видите тук.


семейство Orobanchaceae

Семейство Orobanchaceae е представено в България от 25 облигатни паразитни вида, в два рода – Phelipanche и Orobanche.
За да видите наши публикации по темата, щракнете тук.


Атлас Фуражни бобови

“Фуражни бобови растения” е първият български интерактивен атлас за разпознаване на растения.
Публикуван е във форматите epub, chm и като приложение за Андроид.
Можете да го изтеглите безплатно от тук..


Нова микроскопска техника

От септември, 2020 г. зала 316а е с ново оборудване, осигурено изцяло от фирма “Кортева” – 7 микроскопа Leica с дигитални камери, свързани в обща мрежа. По този начин всеки студент ще може да записва видяното направо в телефона си или таблета си. Тази нова техника ще позволи да се наблюдават по-разнообразни обекти в учебната дисциплина “Анатомия и морфология на растенията“. За момента, това е най-модерната учебна зала по ботаника в България.


Ботаника / Хербариум SOA | Botany / SOA herbarium | вход | регистрация | стена

Предстоящи събития

Няма предстоящи събития за момента.

Виртуална библиотека: бърз достъп до литература
Ботаника TV: колекция от филми и клипове
Галерия: микроскопски снимки и растения (над 1400 вида)
Още студентски ресурси
dSOA е настолно приложение за Windows, предназначено за документиране на хорологични данни. Създадено е за управление на базата-данни в хербариума SOA, но може да се ползва от всички, които се нуждаят от съхраняване на хорологичнa информация за организми. Предлагаме го за безплатно ползване.

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти