Ботаника III: Фитоценология

Материали за самостоятелна подготовка по фитоценология

Базови понятия (теми от предишните курсове по ботаника)

Материалите в тази страница не изчерпват темите по свободноизбираемата дисциплина „Фитоценология“. В хода на лекциите и упражненията ще бъдат добавяни нови страници и ще се променят наличните материали.


Стоянов, К. 2013. Лекционни записки по фитоценология. В: Стоянов, К. (ред) 2010-2013. Материали за самостоятелна подготовка в направление Ботаника. www.botanica.gallery

(cc) Съдържанието на този сайт е авторски продукт. Цитирането е задължително при използване на този ресурс. Начин на цитиране: Автор, година на достъп, заглавие, и точен URL.
    [Цитирано в | Cited in]

  • Naydenova, G., Bozhanska, T. 2020. The biodiversity, the relative share and some forage quality traits of clover species (Trifolium spp.) in the grasslands of the central Northern Bulgaria. Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie. 27(2), pp. 116-122.
 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти