Кирил Стоянов

portrait_KStoyanov
д-р Кирил Христов Стоянов,
доцент
НАЦИД
www.botanica.gallery
e-mail: k_stoyanov@au-plovdiv.bg; nomtax@gmail.com; orobanche@abv.bg
тел.
(+359 32) 654332
личен блoг: nomtax.blogspot.com
цитирания: google scholar
ResearchGate профил
Academia профил

Роден в Пловдив, България, 26.11.1970.
oбразование:
1996 – Биолог, магистър по Молекулярна и клетъчна биология – Пловдивски Университет, Биологичен факултет
01.04.1997 – 05.07.2000: Биолог / специалист бази данни в Отдел Информация и Документация, към Програмата по Растителни Генетични Ресурси, Институт по Растителни Генетични Ресурси – Садово
06.07.2000: Асистент в катедра Ботаника, Аграрен университет – Пловдив. От 10.11.2003 – старши асистент, от 06.2007 – главен асистент.
28.10.2009: Дисертация на тема „Биосистематично проучване на сем. Orobanchaceae Vent. (Воловодецови) в България
13.05.2014: Доцент в катедра Ботаника, Аграрен университет – Пловдив.
лекционни курсове: анатомия и морфология на растенията, систематика на растенията, фитоценология, флора на България
извеждани упражнения и теренна практика: ботаника (общ курс), анатомия и морфология на растенията, систематика на растенията, фитоценология, флора на България.
основни научни интереси: Orobanchaceae, Iridaceae
други (ботанически): Plantaginaceae, Scrophulariaceae, Ericaceae, Asparagaceae, Liliaceae
Флора на България, Алпийска флора.
други (интердисциплинарни): ботанически софтуер, ботанически бази данни

Списък на публикациите


 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти