Изменения на вегетативните органи във връзка с температурата

Стъблени и коренови метаморфози

(темата е разгледана в темите за метаморфози на корен и стъбло)    Въпрос:

  1. Направете анатомично сравнение на посочените метаморфозиСтоянов К. & Райчева Цв. 2011-2017. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 04.09.2017 от К. Стоянов
www.botanica.gallery & www.botanica.ovo.bg
(cc) цитирането е задължително

 

Вашият коментар