Изменения на вегетативните органи под влияние на почвени (едафични) фактори

Почвени фактори:

 • Голяма плътност
 • Понижена аерация
 • Почти постоянна температура
 • Различна киселинност – кисели в студените области, слабо алкални в сухите и горещите зони

Категории в зависимост от почвените фактори

 • Растения, привързани към определен тип почви
  • Халофити
  • Псамофити
 • Растения, предпочитащи даден тип почва
 • Растения, безразлични към типа на почвата

Халофити

 • Обитават силно засолени почви
 • Имат белези на ксерофити, преобладават сукуленти
 • Често с богат на трихоми индументум: Artemisia maritima /Морски пелин/
 • Според характера на приспособленията:
  • еухалофити: соленатрупващи, ксероморфни, често сукуленти, с висока солеустойчивост на цитоплазмата – Salicornia europaea[w], Salsola soda[w]
  • кринохалофити: солеотделящи, отделят чрез солни жлези, мезоморфна структира
  • глюкохалофити: соленепропускащи, върху слабо засолени почви, имат ксероморфна структура

Нитрофилни растения

Предпочитат среда, богата на азот – Urtica, Hyosciamus

Псамофити

 • Обитават подвижни и постоянни пясъци
 • Приспособления за задържане при ветрове, за запазване жизнеността на кореновата система, бързо нарастване през пясъците.

 • Бързо растящи коренищa, дълги междувъзлия
 • Многобройни добавъчни корени и адвентивни пъпки
 • Запазване на части на листата във вид на люспи
 • Приспособления за анемофилия и анемохория
 • Пустинни видове: ксероморфна структура или ефемери
 • Мощна коренова система – до 20 m при Calligonum caput-medusae[w]
 • Дървесни псамофити:
  • Силно редуцирани или липсващи листа
  • Усилена транспирация: Haloxylon /саксаул/[w]

  [видео]

Калцифили и калцифоби

според съдържанието на калций в почвата:



  Въпрос:

 1. Коя от трите групи халофити е с най-силно изразена ксероморфна структура?



Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. Онлайн версия обновена на 15.09.2019 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти