Халофилни растения

Почви със соленост над 0.5% са негодни за селскостопанска дейност.
Засолени почви: над 1% солно съдържание. Над 25% от обработваемите площи в света са засолени. В България предимно по Черноморското крайбрежие, по-рядко във вътрешността.

 • Солончаци: засолени с неутрални соли
 • Солонци: засолени с NaCO3 (хидролитично алкална сол)

Разтворимите соли на Na, отчасти на Mg и Ca са вредни за повечето растения.

Халофити

Халофитите понасят концентрации над токсичната граница. Свързват поетите соли с органични вещества. В незасолени терени поглъщат повече соли.

 • Hippophae rhamnoides: понася 1% засоленост
 • Eleagnus angustifolia: понася 0.6-3.4% засоленост
 • Nitraria choberii: понася до 31% засоленост
 • Halochemum strobilaceum: расте при над 50% засоляване.

Класификация

 • Еухалофити (истински халофити): натрупват голямо количество соли (главно NaCl). Високо осмотичнио налягане – до 10.13 MPa. Изпаряват големи количества вода, за да неутрализират солите. По влажни, силно засолени солончаци: Salsola, Suaeda
 • Солеотделящи халофити: поглъщат и отделят големи количества соли. Солеотделящи жлези, власинки … Statice, Tamarix, Limonium
 • Халосукуленти: силно развита водоносна паренхима с висока концентрация на соли. Клетките са по-големи. Някои загубват сукулентния си характер при понижаване на солеността на почвата.

В зависимост от солите в клетъчния сок: хлоридни, сулфатни, хлоридносулфатни.

Облигатни и факултативни:

Халофилни растения в България

Солеустойчивост на културните растения:
няма типични халофитни културни растения

 • слабо устойчиви: фасул, ряпа, вишня, праскова
 • средно устойчиви: слънчоглед, пшеница, ръж, овес
 • сравнително устойчиви: памук, ечемик, захарно цвекло

Литература:

 1. Павлов, Д. 1995. Фитоценология. Мартилен, София
 2. Попова М., Чешмеджиев И. & Стойчев Г. 1992. Ръководство за учебна практика по ботаника. Земиздат, София.
 3. Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма и федерация ‘Зелени Балкани“. 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. МОСВ, София. [PDF]

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти