Определител на местни и чужди висши растения в България

APK (Android)   CHM (Windows)   on line Стоянов К., Райчева Ц. & Чешмеджиев И. 2019. Определител на местни и чужди висши растения в България. Етап 1: Ключове за определяне до семейства. Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив. ISBN 978-954-517-283-0. Представеното приложение е начален резултат от първия опит за обединяване на местни и чужди видове […]

 

Tutin 1993. Flora Europaea (v.1): Psilotaceae to Platanaceae

Tutin T.G. (ed.) 1993. Flora Europaea: Psilotaceae to Platanaceae. 2th edition. Vol. 1. Cambridge University Press  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти