Определител на местни и чужди висши растения в България

APK (Android)   CHM (Windows)   on line Стоянов К., Райчева Ц. & Чешмеджиев И. 2019. Определител на местни и чужди висши растения в България. Етап 1: Ключове за определяне до семейства. Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив. ISBN 978-954-517-283-0. Представеното приложение е начален резултат от първия опит за обединяване на местни и чужди видове […]

 

Определител на растенията в България. 1994.

Делипавлов, Д., М. Попова, И. Ковачев, Д. Терзийски, И. Чешмеджиев, Д. Граматиков. 1992. под общата редакция на проф. Д.Делипавлов Определител на растенията в България (Второ преработено и допълнено издание) Земиздат, София. ISBN 954-05-0069 В определителя се дават таблици за определяне на семействата на висшите растения (без семействата от отдел Bryophyta) и таблици за определяне на […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти