Определител на растенията в България. 1994.

Делипавлов, Д., М. Попова, И. Ковачев, Д. Терзийски, И. Чешмеджиев, Д. Граматиков. 1992.
под общата редакция на проф. Д.Делипавлов
Определител на растенията в България
(Второ преработено и допълнено издание)
Земиздат, София. ISBN 954-05-0069

В определителя се дават таблици за определяне на семействата на висшите растения (без семействата от отдел Bryophyta) и таблици за определяне на родовете и видовете. Разгледани са почти всички видове растения (3542 вида), които растат на територията на България, включително и най-разпространените интродуцирани и култивирани видове. Не са включени само някои видове, които се смятат за изчезнали или не са събирани от тях материали през последните 50 и повече години. За отделните видове са посочени местообитанието, вертикалното разпространение и разпространението по флористични райони, времето на цъфтеж (спорообразуване) и стопанското значение. За интродуцираните видове е посочен произходът.

Delipavlov, D., M. Popova, I. Kovatchev, D. Terzijski, I. Cheshmedzhiev, D. Gramatikov. 1992.
Key to the Plants in Bulgaria
Zemizdat, Sofia, ISBN 954-05-0069

тук можете да изтеглите най-новото издание безплатно

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти