Клас Polypodiopsida

Клас Polypodiopsida /Същински папрати/

  Лептоспорангиатни папрати

Разред Salviniales /Водни папрати/

(Клас Hydropteridopsida (Marsileopsida))

 • дребни треви във водни басейни или заливни места
 • нееднаквоспорови, образуват микро- и макроспорангии
 • спорокарпии: специализирани спороносни листа
 • две семейтва с различни предшественици

Семейство Salviniaceae

 • Водни папрати със свободно плаващи коренища
 • Листа последователни или групирани по 3 във възел
 • Микро- и макроспорангиите групирани в микро- макросоруси, затворени в спорокарпии
 • Гаметофитите силно редуцирани, не напускат спорите
 • Представители в България:
  • Salvinia natans /Плаваща лейка/[w][k] – защитен вид, в бавно течащи води
  • Род Azolla /Азола/ – с дребни, керемидовидно припокриващи се листа.[k]

Семейство Marsileaceae

 • В затворени водни басейни, бавно течащи води, прикрепени към дъното
 • Най-многобройни в Австралия, липсват пустинни представители
 • Спорокарпиите в основата на листата – хомологни на листата
 • Фосилни данни от креда
 • Едно съвременно семейство (Marsileaceae[w]) с три рода: Marsilea[w], Pilularia[w] и Regnellidium[w]
 • Marsilea quadrifolia /Четирилистно разковниче/[w][k]: защитен вид, в чисти стоящи води.

Разред Osmundales

 • Спорангии на връхната част на листата. Включва едно семейство (Osmundaceae) с три рода.
 • Osmunda regalis /Царска папрат; Величествена осмунда/ – единственият български представител, в Струмската долина [w][k]

Разред Polypodiales, s.l. /Същински папрати/

 • Най-голямата група космополитно разпространени папрати, в умерените ширини многогодишни тревисти, предимно коренищни, в тропиците дървета и епифити
 • Едри листа от смесен тип (едновременно асимилират и спороносят), изключително разнообразни като морфология (линейни, елипсовидни, перести, длановидни); с дорзовентрален строеж
 • Размножаване: вегетативно, безполово (еднаквоспорови), полово
 • Листата перести или длановидни
 • Спорангиите са събрани на групи сори. Всеки спорангий е заловен с плацента за листния мезофил. Понякога плацентата развива ципесто покривало, което покрива сорите – индузий
 • Формата на индузия има диагностичен характер
 • Спорите развиват протал [видео: жизнен цикъл]

Семейство Polypodiaceae /Сладки папрати/

(Aspidiaceae)
С кръгли соруси, с кръгъл индузий или без индузий[k]

Семейство Aspleniaceae /Изтравничеви/

(Athyriaceae)
Сорите прави или сърповидно извити, с индузии или без индузии.[k]

Семейство Pteridaceae /Птеридови/

(Adiantaceae, Cryptogrammaceae)

Семейство Dennstaedtiaceae /Орловопапратови/

(Hypolepidaceae)
Спорангиите скрити под подвития ръб на листа

Семейство Hymenophyllaceae

Древни папрати (фосили от горен триас)[w]. Разпространени предимно в тропиците, Нова Зеландия; в Европа – Ирландия, Азорски острови. Сорите са по края на листа. Чувствителни към дефицит на влага, без устица.

Семейство Dicksoniaceae

дървовидни папрати в тропиците[w], напр. Dicksonia antarctica [w]

Препоръчван софтуер по темата:
Carboniferous forest simulator: С този софтуер можете да симулирате на компютъра си триизмерна разходка в гора през карбон. (безплатно за лична употреба)

Още за папратите: Папратите в България и по света

Въпроси:

 1. Папратите имат ли стробили?
 2. Кои типове спорангии се срещат при Polypodiophyta?
 3. Кой е основният белег за разграничаване на семействата същински папрати?
 4. Кои видове папрати сa защитени в България?Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 11.10.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти