Отдел Zygomycota /Мухълови гъби/

 • Сухоземни сапрофити и паразити, развиват се върху въглехидратна среда
 • Силно разклонен, неклетъчен, многоядрен мицел [w]. В по-старите класификации е с ранг на клас. В новите класификации разделен на два отдела (Mucoromycota и Zoopagomycota)
 • Размножаване
  • Безполово размножаване: спори в спорангии
  • Полов процес – зигогамия (сливане на хетероталични мицели, получават се цигангии). Зигоспорите образуват спорангий с множество хаплоидни спори. Устойчиви, в големи количества са в атмосферата, разнасят се от вятъра
 • Rhizopus stolonifer: Сапрофитна гъба по овлажнени хранителни продукти [w]
 • Mucor mucedo: Сапрофит, по органични въгрехидратни храни (хляб, плодове и др.)[w]
 • Entomophthora muscae[w] /Есенна болест по мухите/: паразит по домашните мухи
 • Zoopagus insidians: Рядко срещана водна гъба-хищник, която улавя ротатории с помощта на лепливи хифи. В по-старите схеми е отнасяна към Oomycetes [v] В най-новите таксономични схеми се отделя в самостоятелен отдел (Zoopagomycota)

Въпроси:

 1. Сравнете отделите Oomycota и Zygomycota
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 26.09.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти