Клас Zygomycetes /Мухълови гъби/

 • Сухоземни сапрофити и паразити, развиват се върху въглехидратна среда
 • Силно разклонен, неклетъчен, многоядрен мицел [w]
 • Размножаване
  • Безполово размножаване: спори в спорангии
  • Полов процес – зигогамия (сливане на хетероталични мицели, получават се цигангии). Зигоспорите образуват спорнагий с множество хаплоидни спори. Устойчиви, в големи количества са в атмосферата, разнасят се от вятъра
 • Представители:
  • Rhizopus stolonifer: Сапрофитна гъба по овлажнени хранителни продукти [w]
  • Mucor mucedo: Сапрофит, по органични въгрехидратни храни (хляб, плодове и др.)[w]

  • Zoophagus insidians: Рядко срещана водна гъба-хищник, която улавя ротатории с помощта на лепливи хифи. В по-старите схеми е отнасяна към Oomycetes [v]
  • Entomophthora muscae[w] /Есенна болест по мухите/: паразит по домашните мухи

Въпроси:

 1. Сравнете класовете Oomycetes и Zygomycetes
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 20.12.2015 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти