Отдел Oomycota /Водни плесени/

 • Класифицирани като гъби въз основа на морфология и начин на живот.[w]
 • По съвременните представи са изключени от царството на гъбите. Отнасят се към царство Chromalveolata [w], или в Protista [w], и имат фотосинтезиращи родственици от Chrysobionta.
 • Тясна връзка с фотосинтезиращи организми (водорасли) – клетъчни стени от целулоза, ядро в диплоидно състояние (2n), зооспори и оогамия
 • Предимно водни форми и сухоземни
 • Образуват зооспорангии и зооспори с камшичета
 • Безполово размножаване чрез зооспори и конидиоспори, устойчива форма ооспора
 • Сапрофитни и паразитни. Паразитите са агресивни патогени, причиняват икономически загуби от земеделски култури и риба в света, както и вреди за околната среда в естествените екосистеми

Разред Peronosporales

Семейство Peronosporaceae

 • Plasmopara viticola /обикновена мана по лозата/ [w]

  Паразитира по лозата – причинява болести, известни като същински мани.

  • Симптоми:
   • Хлоротични петна по листата, бял налеп от долната страна на листата и леторастите
   • Плодовете – меки, ронливи, с бял налеп
  • Жизнен цикъл:
   • летен (конидиален) цикъл: образуване на конидиоспори и ново заразяване чрез зооспори
   • презимуващ (полов) цикъл: образуване на гаметангии (антеридии и оогонии), оогамен полов процес, образуване на зимуваща ооспора
 • Peronospora parasitica: Паразит по зеле и видове от Brassicaceae [w]

Семейство Pythiaceae

 • род Phytophthora[w]
  • Епифитните фитофтори зависят основно от влажността и температурата (оптимални 15-23°) – при влажни и хладни години могат да унищожат до 100% от посевите
  • Причиняват: Мана и загиване на дъбови гори; Мана по културни растения – пипер, тиква, моркови, лук и др.
  • Репродуктивни структури
   • Безполови
    • зооспори: зооспорангии с оперкулум (капаче)
    • хламидоспори
   • Полови: ооспори
 • Phytophthora infestans[w]: Разрушителен патоген по картофи, домати и др. видове от сем. Solanaceae


Въпроси:

 1. В какво състояние зимуват представителите на Oomycota?
 2. От кой тип е половият процес при Oomycota?
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 26.09.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти