Клас Oomycetes /Водни плесени/

Класифицирани като гъби въз основа на морфология и начин на живот.[w] По съвременните представи са изключени от царството на гъбите. Отнасят се към царство Chromalveolata [w], или в Protista [w], и имат фотосинтезиращи родственици от Chrysobionta. Тясна връзка с фотосинтезиращи организми (водорасли) – клетъчни стени от целулоза, ядро в диплоидно състояние (2n), зооспори и оогамия […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти