Отдел Chytridiomycota /Хитридиеви/

 • Едноклетъчни, най-често едноядрени гъби, с просто устройство [w] В по-старите класификации са с ранг на клас.
 • В силно овлажнена среда (почва, водни басейни), паразити (вътреклетъчни паразити по висши растения, гъби, водорасли), по-рядко сапротрофи
 • Цикъл на развитие: хаплонтен
 • Размножаване:
  • безполово: зооспори със заден флагелум – вектори на вируси, причиняващи некроза при тютюн, краставица, пъпеш, мозаични вируси по пшеница и др. Оцеляват в почвата няколко години. Някои вируси са изцяло зависими от зооспорите.
  • полово: гаметогамия (изогамия), при неблагоприятни условия
 • Значение: икономически важни болести, причиняващи загуби за селското стопанство
 • Представители:
  • Synchytrium endobioticum – паразит по картофени клубени (развива черни тумори) [w]
  • Physoderma maydis: паразит по царевицата
  • род Olpidium – 20 паразитни вида (в най-новите класификации – в самостоятелен отдел). Olpidium brassicae – паразит по разсад от зеле [w]Въпроси:

 1. В коя част на зооспората е разположено камшичето при Chytridiomycota?
 2. От кой тип е половият процес при Chytridiomycota?
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 26.09.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти