Подклас Hamamelididae

Въпроси:

  1. Напишете цветните формули и характеристиките на плодовете на разгледаните семейства от Hamamelididae. Посочете белезите за еволюционна примитивност и еволюционна напредналост.
  2. Сравнете подкласа с разгледаните преди това. Кои са основните разлики?
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 19.05.2020 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти