Подклас Hamamelididae

Въпроси:
  1. Напишете цветните формули и характеристиките на плодовете на разгледаните семейства от Hamamelididae. Посочете белезите за еволюционна примитивност и еволюционна напредналост.
  2. Сравнете подкласа с разгледаните преди това. Кои са основните разлики?


Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. онлайн версия обновена на 19.05.2020 от К. Стоянов www.botanica.gallery (cc) цитирането е задължително
 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти