Семейство Fagaceae /Букови/

 • Листопадни и вечнозелени дървета и храсти [w]
 • Листа: прости, последователни с рано опадващи прилистници
 • Еднодомни – с еднополови цветове:
  ✱ P(4-8) A4-20 ♂, ✱ P(4-8) G(3-6)

 • Плод орех, обхванат частично или изцяло от вдървесиняла купула
 • Опрашване – анемофилно
 • Икономически важни видове (дъб, кестен, бук) – ресурс за дървесина, корк, танини и др.
 • Космополитно разпространени (без тропичните райони на Африка и Америка)
 • Важна екологична роля в северното полукълбо: елемент от смесените и вечнозелени гори
 • Представители[k]:
 • подсемейство Fagoideae: мъжките цветове в пазвени дихазни главички

 • подсемейство Castaneoideae: мъжките цветове в реси
  • Castanea sativa /Обикновен кестен/[w][k]: единствен представител от рода в България, с ограничено естествено находище в Беласица и Славянка. Включен в Червената книга на България като застрашен вид.
  • род Quercus /Дъб/[w][k]: формира заедно с габъра растителността в дъбовия пояс в планините и равнините.
   • Q. cerris /Цер/[w][k]
   • Q. frainetto /Благун/[k]
   • Q. robur[k] /Летен дъб/
   • Q. dalechampii[k] /Обикновен горун/
   • Q. coccifera[k] /Пърнар/: рядък защитен вид с вечнозелени листа
   • Q. suber /Корков дъб/[w][k]: Широко се отглежда в Португалия, Испания, Франция, Италия, Тунис, Мароко, Алжир. Живее 150-200 години, кората се реколтира през 10-12 години
   • Q. rubra /Червен дъб/[w][k]: американски вид


(още по темата)
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 3.07.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти