Семейство Fagaceae /Букови/

 • Листопадни и вечнозелени дървета и храсти [w]
 • Листа: прости, последователни с рано опадващи прилистници
 • Еднодомни – с еднополови цветове:
  ✱ P(4-8) A4-20 ♂, ✱ P(4-8) G(3-6)

 • Плод орех, обхванат частично или изцяло от вдървесиняла купула
 • Опрашване – анемофилно
 • Икономически важни видове (дъб, кестен, бук) – ресурс за дървесина, корк, танини и др.
 • Космополитно разпространени (без тропичните райони на Африка и Америка)
 • Важна екологична роля в северното полукълбо: елемент от смесените и вечнозелени гори
 • Представители:
  • подсемейство Fagoideae: мъжките цветове в пазвени дихазни главички

  • подсемейство Castaneoideae: мъжките цветове в реси
   • Castanea sativa /Обикновен кестен/[w]: единствен представител от рода в България, с ограничено естествено находище в Беласица и Славянка. Включен в Червената книга на България като застрашен вид.
   • род Quercus /Дъб/[w]: формира заедно с габъра растителността в дъбовия пояс в планините и равнините.
    • Q. cerris /Цер/[w]
    • Q. frainetto /Благун/
    • Q. robur /Летен дъб/
    • Q. dalechampii /Обикновен горун/
    • Q. coccifera /Пърнар/: рядък защитен вид с вечнозелени листа
    • Q. mestensis /Местенски дъб/: български ендемит
    • Q. suber /Корков дъб/[w]: Широко се отглежда в Португалия, Испания, Франция, Италия, Тунис, Мароко, Алжир. Живее 150-200 години, кората се реколтира през 10-12 години
    • Q. rubra /Червен дъб/[w]: американски вид


  (още по темата)
  Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2021. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
  онлайн версия обновена на 17.07.2021 от К. Стоянов
  www.botanica.gallery
  (cc) цитирането е задължително

   
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти