Плод (fructus) – строеж и класификация

напълно развити и зрели завръзи с едно или повече семена

Морфогенетична класификация

Апокарпни плодове

от цвят с един апокарпен плодник или много апокарпни плодници (прост или сборен плодник)

 • със сух перикарп: мехунка, сборна мехунка, боб, орехче, сборно орехче, ягодовидно многоорехче, цинародий

  • Мехунка: многосеменен плод отварящ се по шева на срастване (Consolida /ралица/, Asclepidaceae /Устрелови/)
  • Сборна мехунка: съставена от множество мехунки (Magnolia, Helleborus /кукуряк/)
  • Боб: многосеменен плод, отварящ се по двата шева (Phaseolus /фасул/, Pisum /грах/)
  • Орехче: неотварящ се едносеменен плод с кожест или вдървенен околоплодник
  • Сборно орехче: състои се от множество неотварящи се едносеменни плодчета: Ranunculus /лютиче/, Agrimonia /камшик/, Geum /омайниче/ …
  • Ягодовидно многоорехче: Fragaria /ягода/
  • Цинародий: месест делвовиден хипантий: Rosa /шипка/
 • със сочен перикарп: костилка, сборна костилка, сочен членест боб
  • Костилка: трислоен перикарп – ципест екзокарп, сочен мезокарп, твърд ендокарп: Prunus /слива/
  • Сборна костилка: множества костилки (Rubus /малина, къпина/)

Ценокарпни плодове

 • Според строежа на плодника: синкарпни, паракарпни, лизикарпни
  • Синкарпни
   • сраснали затворени плодолисти
   • семената захванати към центъра
   • многокамерен плод
  • Паракарпни
   • сраснали незатворени плодолисти
   • плод с една семенна камера
   • семената захванати към периферията
  • Лизикарпни
   • разкъсани стени на срасналите плодолисти
   • плод с една семенна камера
   • семената захванати към колонка в средата

 • Според консистенцията на перикарпа:
  • със сух перикарп
   • Зърно: едносеменен плод, перикарпът е сраснал със семенната обвивка – сем. Poaceae /житни/ (царевица, пшеница)
   • Семка (ахена): едносеменен плод с кожест перикарп; семето се прикрепва към перикарпа в една точка – сем. Asteraceae /сложноцветни/
   • Орех: плод с твърда обвивка – Tilia /липа/
   • Жълъд: орех с купула – Corylus /леска/, Quercus /дъб/, Fagus /бук/, Castanea /кестен/
   • Крилатка и двойна крилатка: орех снабден с крилатка – Fraxinus /ясен/, Acer /явор/
   • Шушулка, шушулчица: съставена от два плодолиста, отваря се отдолу нагоре – при Brassicaceae /Кръстоцветни/ (Brassica /зеле/, Raphanus /ряпа/, Capsella /овчарска торбичка/ …)
   • Кутийка: с различни начини на отваряне
    • чрез зъбчета в горната част: Primula /иглика/,
    • с капаче: Anagallis /огнивче/, Caryophyllaceae /карамфилови/, Hyoscyamus /блян/,
    • надлъжно по средната жилка: Viola /теменуга/, Salix /върба/,
    • с дупчици под капачето: Papaver /мак/
   • Ценобий: съставен от 2 сраснали плодолиста, при зреенето се разпада на 4 орехчета; примери: Lamiaceae /Устноцветни/ и Boraginaceae (грапаволистни)
   • Двойна семка (двузърновка) разпада се на два мерикарпа – при Apiaceae /Сенникоцветни/ и Araliaceae /Бръшлянови/

Вашият коментар