Плод (fructus) – строеж и класификация

напълно развити и зрели завръзи с едно или повече семена

Морфогенетична класификация

Апокарпни плодове

от цвят с един апокарпен плодник или много апокарпни плодници (прост или сборен плодник)

 • със сух перикарп: мехунка, сборна мехунка, боб, орехче, сборно орехче, ягодовидно многоорехче, цинародий

  • Мехунка: многосеменен плод отварящ се по шева на срастване (Consolida /ралица/, Asclepidaceae /Устрелови/)
  • Сборна мехунка: съставена от множество мехунки (Magnolia, Helleborus /кукуряк/)
  • Боб: многосеменен плод, отварящ се по двата шева (Phaseolus /фасул/, Pisum /грах/)
  • Орехче: неотварящ се едносеменен плод с кожест или вдървенен околоплодник
  • Сборно орехче: състои се от множество неотварящи се едносеменни плодчета: Ranunculus /лютиче/, Agrimonia /камшик/, Geum /омайниче/ …
  • Ягодовидно многоорехче: Fragaria /ягода/
  • Цинародий: месест делвовиден хипантий: Rosa /шипка/
 • със сочен перикарп: костилка, сборна костилка, сочен членест боб
  • Костилка: трислоен перикарп – ципест екзокарп, сочен мезокарп, твърд ендокарп: Prunus /слива/
  • Сборна костилка: множества костилки (Rubus /малина, къпина/)

Ценокарпни плодове

 • Според строежа на плодника: синкарпни, паракарпни, лизикарпни
  • Синкарпни
   • сраснали затворени плодолисти
   • семената захванати към центъра
   • многокамерен плод
  • Паракарпни
   • сраснали незатворени плодолисти
   • плод с една семенна камера
   • семената захванати към периферията
  • Лизикарпни
   • разкъсани стени на срасналите плодолисти
   • плод с една семенна камера
   • семената захванати към колонка в средата

 • Според консистенцията на перикарпа:
  • със сух перикарп
   • Зърно: едносеменен плод, перикарпът е сраснал със семенната обвивка – сем. Poaceae /житни/ (царевица, пшеница)
   • Семка (ахена): едносеменен плод с кожест перикарп; семето се прикрепва към перикарпа в една точка – сем. Asteraceae /сложноцветни/
   • Орех: плод с твърда обвивка – Tilia /липа/
   • Жълъд: орех с купула – Corylus /леска/, Quercus /дъб/, Fagus /бук/, Castanea /кестен/
   • Крилатка и двойна крилатка: орех снабден с крилатка – Fraxinus /ясен/, Acer /явор/
   • Шушулка, шушулчица: съставена от два плодолиста, отваря се отдолу нагоре – при Brassicaceae /Кръстоцветни/ (Brassica /зеле/, Raphanus /ряпа/, Capsella /овчарска торбичка/ …)
   • Кутийка: с различни начини на отваряне
    • чрез зъбчета в горната част: Primula /иглика/,
    • с капаче: Anagallis /огнивче/, Caryophyllaceae /карамфилови/, Hyoscyamus /блян/,
    • надлъжно по средната жилка: Viola /теменуга/, Salix /върба/,
    • с дупчици под капачето: Papaver /мак/
   • Ценобий: съставен от 2 сраснали плодолиста, при зреенето се разпада на 4 орехчета; примери: Lamiaceae /Устноцветни/ и Boraginaceae (грапаволистни)
   • Двойна семка (двузърновка) разпада се на два мерикарпа – при Apiaceae /Сенникоцветни/ и Araliaceae /Бръшлянови/

  • със сочен перикарп

   • Ягода – многосеменен плод с тънък екзокарп и сочен мезо- и ендокарп: Vitis /лоза/, Vaccinium /боровинка/, Lycopersicon /домат/, Solanum /картоф, кучешко грозде/, Musa /банан/ …
   • Ценокарпна костилка – костилка от два плодолиста: Olea europaea /маслина/, Juglans regia /орех/

   • Лимоновидна ягода (хесперидий) – сочен ендокарп, гъбест мезокарп, ароматен екзокарп: сем. Rutaceae: Citrus limon /лимон/, C. sinensis /портокал/, C. paradisi /грейпфрут/, Poncirus trifoliata /понцирус/, Ruta graveolens /седефче/ …
   • Тиквовидна ягода: многосеменен плод с долен завръз
    • твърд екзокарп и сочен мезокарп при Cucurbita /тиква/, Citrulus /диня/ и др.
    • мезокарп под налягане при Ecballium elaterium /луда краставица/ [w]
    • Ябълковиден плод: външната част е образувана с участието на всички цветни части – цветната тръбичка и цветното легло; примери: Malus /ябълка/, Pyrus /круша/, Cydonia oblonga /дюля/, Crataegus /глог/, Mespilus /мушмула/ ….

Съставни плодове (съплодия)

 • сраснали цветове в съцветието
 • сочни: Ficus carica /смокиня/, Maclura pomifera /маклура/, Ananas comosus /ананас/
 • вдървенели: Alnus /елша/, Liquidambar /ликвидамбар/ [w]

 • Сиконии при смокинята (Ficus carica)[w]:
  • Сиконий: видоизменена клонка с несраснали цветове
  • Еуфилия: пълна зависимост между растение и опрашител (Bastophaga psenes)[w]
  • Каприфиги: специализирани сиконии за поколението на опрашителя – неядливи
  • Фиги: специализирани сиконии за поколението на смокинята – ядливи  Въпрос:

 1. Изберете примери за ценокарпни плодове и ги разделете като синкарпни, паракарпни и лизикарпниСтоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.09.2019 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти