Семейство Caryophyllaceae /Карамфилови/

 • Листоразположение: срещуположно
 • Съцветие: дихазий
 • Цветна формула:
  ✱ Ca(5-4),5-4 Co5-4, 0 A5, +5 G(2-5) ⚥, ♂, ♀
 • Плод: кутийка, рядко ягода или орехче [w]
 • Значение: лечебни и декоративни растения
 • В българската флора: 40 редки и застрашени вида, 19 ендемични.

Представители[k]:

 • подсемейство Caryophylloideae[w]: сраснала чашка, листа без прилистници
 • подсемейство Alsinoideae: свободна чашка, листа без прилистници
 • подсемейство Paronychioideae: свободна или сраснала чашка, ципести прилистници
  • Paronychia kapela /Сребриста паронихия/[w][k]
  • Spergula arvensis /Обикновена колянка/[w]
  • род Herniaria /Изсипливче/[w][k] – с лечебни свойства:

(още по темата)
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 03.07.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти