Семейство Caryophyllaceae /Карамфилови/

   • Листоразположение: срещуположно
   • Съцветие: дихазий
   • Цветна формула:
    ✱ Ca(5-4),5-4 Co5-4, 0 A5, +5 G(2-5) ⚥, ♂, ♀
   • Плод: кутийка, рядко ягода или орехче [w]
   • Значение: лечебни и декоративни растения
   • В българската флора: 40 редки и застрашени вида, 19 ендемични.
   • Представители:

 • подсемейство Caryophylloideae[w]: сраснала чашка, листа без прилистници
  • род Dianthus /Карамфил/[w]:
   • D. caryophyllus /Градински карамфил/[w],
   • D. barbatus /Брадат карамфил/[w],
   • D. armeria /Армериевиден карамфил/[w]
  • род Silene /Плюскавиче/[w]:
   • S. vulgaris /Обикновено плюскавиче/[w]
   • S. pendula /Повиснало плюскавиче/
  • Agrostemma githago /Къклица/[w]
  • Vaccaria pyramidata /Калугерка/[w]
  • Viscaria vulgaris /Лепило/[w]
  • род Gypsophylla /Мишорка/[w]:
   • G. paniculata /Метличеста мишорка/
   • G. tekirae /Текирска мишорка/: български ендемит
  • Saponaria officinalis /Лечебно сапунче/[w]
 • подсемейство Alsinoideae: свободна чашка, листа без прилистници
 • подсемейство Paronychioideae: свободна или сраснала чашка, ципести прилистници
  • Paronychia kapela /Сребриста паронихия/[w]
  • Spergula arvensis /Обикновена колянка/[w]
  • род Herniaria /Изсипливче/[w] – с лечебни свойства:

(още по темата)
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 08.12.2016 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти