Quercus robur

Fagaceae: Quercus robur /Летен дъб/
Част от съдържанието е недостъпнo за гости. Моля, регистрирайте се, зада получите достъп до целия сайт. Регистрацията е безплатна. This content isnt accessible for guests. Please register to see all pages.

Всички" data-share-imageurl="" data-share-url="https://botanica.gallery/wp/archives/9712" >