Петков & Стоянов 2010. Инвентаризация на колекцията от Fagaceae в SOA

PDF Петков Ж. & Стоянов К. 2010. Инвентаризация на колекцията от сем. Fagaceae в Хербариума към Аграрен университет – Пловдив (SOA) Юбилейна научна конференция с международно участие Традиции и предизвикателства […]

 

Семейство Fagaceae /Букови/

Листопадни и вечнозелени дървета и храсти [w] Листа: прости, последователни с рано опадващи прилистници Еднодомни – с еднополови цветове: ✱ P(4-8) A4-20 ♂, ✱ P(4-8) G(3-6) ♀ Плод орех, обхванат […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти