Петков & Стоянов 2010. Инвентаризация на колекцията от Fagaceae в SOA

PDF Петков Ж. & Стоянов К. 2010. Инвентаризация на колекцията от сем. Fagaceae в Хербариума към Аграрен университет – Пловдив (SOA) Юбилейна научна конференция с международно участие Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес. Научни трудове на Аграрен университет – Пловдив, 55 (2): 363-368. Petkov Zh. & Stoyanov K. 2010. Inventory of the […]

 

Семейство Fagaceae /Букови/

Листопадни и вечнозелени дървета и храсти [w] Листа: прости, последователни с рано опадващи прилистници Еднодомни – с еднополови цветове: ✱ P(4-8) A4-20 ♂, ✱ P(4-8) G(3-6) ♀ Плод орех, обхванат частично или изцяло от вдървесиняла купула Опрашване – анемофилно Икономически важни видове (дъб, кестен, бук) – ресурс за дървесина, корк, танини и др. Космополитно разпространени […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти