Подклас Hamamelididae

Разред Fagales Семейство Fagaceae /Букови/ Разред Betulales Семейство Betulaceae /Брезови/ Разред Juglandales Семейство Juglandaceae /Орехови/ Въпроси: Напишете цветните формули и характеристиките на плодовете на разгледаните семейства от Hamamelididae. Посочете белезите […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти