Подотдел Agaricomycotina

Гъби с цял базидий. По по-старите представи са с ранг на клас (Agaricomycetes) или подклас (Holobasidiomycetidae) [w]

Разред Agaricales

с пластинчат хименофор [w]

  • Едни от най-познатите и разпространени гъби
  • Предимно сапрофитни видове: по почви и гниещи субстрати
  • Сухоземни гъби.
  • Хименофор: пластинчат.
  • Плодно тяло с пънче и гугла
  • Ядливи, халюциногенни, отровни гъби, някои се култивират
 • семейство Agaricaceae /Печуркови/
  • Agaricus bisporus /Култивирана печурка/[w]: базидиите с 2 спори
  • Agaricus campestris /Полска печурка/[w]
  • Macrolepiota procera /Сърнела/[w]
  • Macrolepiota mastoidea /Елегантна сърнела/
  • род Coprinus /Торни гъби/[w]: условно ядливи (без консумация с алкохол) и отровни видове
  • Cantharellus cibarius /Пачи крак/ [w]

 • семейство Strophariaceae
  • Сапротрофни, копрофилни гъби
  • Psilocybe cubensis: широко известната гъба, с психоактивни съединения: псилоцибин, псилоцин … В повечето страни по света притежанието и използването са забранени

 • семейство Amanitaceae /Мухоморкови/: съдържат предимно отровни представители. Ядливите видове от това семейство имат силно отровни двойници.
  • ядливи:
  • отровни:
   • Amanita muscaria /Червена мухоморка/[w] [видео][видео] – отровен двойник на булката
   • Amanita panterina /Пантерка/[w],
   • Amanita phalloides /Зелена мухоморка/[w] – отровен двойник на полската печурка,
   • Amanita virosa /Бяла мухоморка/[w]
 • семейство Tricholomaceae /Пънчушкови/
  • Паразитни и сапрофитни гъби
  • Паразитират върху дървесни видове, вкл. овощни
  • Плодни тела на групи
  • Armillariella mellea /Пънчушка, Припънка/[w]
  • Laccaria laccata /Хамелеонова гъба/[w]

Разред Boletales

Хименофорът е порест [w] [L]

Семейство Boletaceae /Манатаркови/

Разред Aphyllophorales

Разнообразни плодни тела. Хименофор – порест, гладък и нагънат

Семейство Polyporaceae

 • Дърворазрушителни гъби, с жилави копитовидни и др. по форма плодни тела, едногодишни и многогодишни
 • Някои с лечебни качества – антипатогенни съставки, лечения на инфекции и имуностимулатори
 • Fomes fomentarius /Обикновена праханова гъба/ [w]


Разред Lycoperdales

 • затворени плодни тела с различна форма, без хименофор
 • Образуват базидиоспори в глеба (вътрешността на гастрално плодно тяло), при зрялост обвивката (перидий) се разпуква
 • Сапротрофи и паразити
 • Представители:
  • Lycoperdon pyriforme /Крушовидна пърхутка/[w], L. perlatum[w], L. echinatum[w] – ядливи в ранна фаза.
  • Bovista plumbea /Оловносива пърхутка/[w] – ядливи в ранна фаза
  • Astraeus hygrometricus /Земна звезда/[w], Geastrum saccatum[w] – със звездовидно разпукващ се външен перидий

Разред Nidulariales

[w]
Сапрофити по гниеща дървесина, разпростарени в холарктичната област. Приличат на птиче гнездо – размери 5-7 мм Чашковидно плодно тяло с епифрагма (капаче), яйца (1-2 мм) широки, плоски, свързани с плодното тяло с фуникулус (тънка нишка)

Cyathus striatus /птиче гнездо/[w]: среща се в буковия пояс в България

Разред Phallales

Семейство Phallaceae: широко разпространени в целия свят, най- разнообразни в тропиците; плодни тела с неприятна миризма и лепкава маса със спори по повърхността на плодното тяло – рецептакулум

Разред Sclerodermales

Род Scleroderma[w]: Затворени плодни тела, дебел перидиум и тъмна синьо-черна глеба. Показват близост до Boletales

(още по темата)


Въпроси:

 • Дефинирайте понятията базидий и хименофор
 • Групирайте познати видове гъби по плодното тяло и ги отнесете към съответните разреди
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 26.09.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти