Подотдели Ustilaginomycotina и Pucciniomycotina

 • Гъби с начленен базидий
 • В по-старите класификации обединявани в подклас Teliobasidiomycetidae или в клас Heterobasidiomycetes.
 • По съвременните представи класът е повишен в ранг на два подотдела – Ustilaginomycotina [w] и Pucciniomycotina [w] в рамките на Basidiomycota
 • Предимно паразити, причиняват сериозни поражения

Подотдел Ustilaginomycotina /Главни/

Πο старите представи е с ранг на разред (Ustilaginales)

 • Около 900 вида
 • Облигатни паразити по културни и диворастящи видове
 • Разрушават растителни органи
 • Паразитиращият мицел се разпада на множество черни хламидоспори – дикарионни клетки.
 • Мицелът многоклетъчен, силно разклонен
 • Два вида спори: хламидоспори и базидиоспори
 • Нападнатите растителни части с черна прашеста маса от хламидоспори и изглеждат като овъглени.
 • Класификация според начина на покълнването на хламидоспорите

Семейство Ustilaginaceae /Праховити главни/


Хламидоспори във вид на черна прашеста маса в класчетата на гостоприемника. Първоначално масата е с тънка ципеста обвивка, след разкъсване хламидоспорите се освобождават и изсипват като прах. Базидият е четириклетъчен със странични базидиоспори.

 • Ustilago maydis /Праховита главня по царевица/[w]
  • Заразените части с подутини със значителни размери, отначало със сиво-белезникава обвивка, която постепенно потъмнява
  • Дикарионният мицел се разпада на хламидоспори; обвивката се разкъсва, хламидоспорите попадат в почвата и там презимуват
  • Напролет развиват четириклетъчен базидий с базидиоспори, които пъпкуват и образуват верижки от спори (+ или -)
  • Попадайки върху млади царевични растения, спорите (+/-) копулират, образуват дикарионен мицел, който заразява
 • Ustilago tritici /Праховита главня по пшеница/
 • Ustilago hordei /Праховита главня по ечемик/[w]
  • Заразяването става през пролетта
  • Мицелът прониква през колеоптила и заразява всички тъкани
  • Развива се заедно с растенията

Семейство Tilletiaceae /Мазни (твърди, покрити) главни/

Хламидоспорите развиват промицел – начленен базидий, с 4 или 8 нишковидни базидиоспори. Зърната на заразените растения са пълни със слепени хламидоспори. Освобождават се при вършитба.

 • Tilletia tritici /Tвърда главня по пшеницата/[w]
  • Хламидоспори: светло, до тъмно кафяво кълбовидни или с яйцевидна форма, фино и гъсто мрежовидни
  • Гостоприемници: Agropyron /пирей/, Hordeum /ечемик/, Secale /ръж/, Triticum /пшеница/
 • Tilletia laevis /Мазна (твърда) главня по пшеницата/[w]

  Спори – дебелостенни, мрежести. Заразените класове с неприятна миризма на развалена риба, пълни със слепени хламидоспори, разсейват се чрез вятър и дъжд или вършитба

  • Симптоми: Класовете на здравите растения са тежки и извити надолу; при заразените растения са изправени, зърната са сиво-кафяви с хламидоспори
  • При вършитба обвивката на заразените зърна се разкъсва
  • Хламидоспорите полепват по здравите зърна и заедно с тях при сеитба попадат в почвата, прорастват, образуват нишковидни базидиоспори, които копулират и развиват дикарионен мицел, който прониква в тъканите на растението и нараства с него
  • По време на изкласяване мицелът навлиза в плодника и се разпада на хламидоспори
 • Tilletia indica[w]
  Паразитира по житни. Разпространява се със заразени семена. Разрушава ендосперма и оставя неприятен мирис

  • Червеникаво – кафяви до тъмно кафяви, непрозрачни, кълбовидни хламидоспори
  • Гостоприемници: Triticum, Secale, Aegilops, Bromus, Lolium
 • Tilletia zundelii
  • Хламидоспорите светло до тъмно кафяви, кълбовидни, гладки
  • Гостоприемник: Setaria /кощрява/

Подотдел Pucciniomycotina /Ръжди/

По старите представи е с ранг разред (Uredinales) [w]

 • Образуват до 5 вида спори. Нападнатите растителни части са покрити с ръждивокафяви петна.
 • над 4000 облигатни паразити по: папрати, иглолистни и покритосеменни
 • проникват през устицата, развиват септиран, хаплоиден или диплоиден мицел, който формира подепидермални подутини

Семейство Melampsoraceae

родовете Melampsora, Coleosporium и Cronatrium

 • Melampsora lini: ръжда по лена

Семейство Pucciniaceae

 • род Puccinia[w]: Ръжди по житни и други растения. Причиняват най-големи щети.
  • P. graminis /Стъблена ръжда по житни/
   • междинен гостоприемник: Berberis vulgaris /Кисел трън/:
    • хаплоиден мицел от базидиоспорите
    • пикнидии с пикнидиоспори – полов процес
    • дикарионен мицел
    • ецидии с ецидиоспори
   • краен гостоприемник: видове от Poaceae:
    • дикарионен мицел от ецидиоспорите
    • уредоспори за безполово размножаване
    • диплоидни телейтоспори за презимуване
    • базидии с базидиоспори

  • други видое: P. recondita tritici /кафява ръжда по пшеница/, P. striiformis /жълта ръжда по житните/, P. hordei /кафява ръжда по ечемик/, P. dispersa /кафява ръжда по ръж/, P. helianthi /кафява ръжда по слънчоглед/, P. allii /кафява ръжда по видове лук/, P. menthae /кафява ръжда по мента/
 • род Uromyces[w]: U. pisi /по грах/, U. fabae /по бакла и леща/, U. striatus /по люцерна и детелина/, U. betae /по захарно цвекло/
 • род Tranzschelia – ръжди по сливови
 • род Phragmidium – ръжди по роза и малина: P. mucronatum
 • Gymnosporangium juniperi-virginianae[w]: ръжда по ябълка (основен гостоприемник) и вирджинска хвойна (междинен гостоприемник)


Въпроси:

 1. По какво се различават Agaricomycotina, Ustilaginomycotina и Pucciniomycotina?
 2. Кои са основните приспособления на Ustilaginomycotina и Pucciniomycotina за паразитен начин на живот?
 3. Кои са основните разлики между Ustilaginomycotina и Pucciniomycotina?
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 26.09.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти