Подотдели Ustilaginomycotina и Pucciniomycotina

Гъби с начленен базидий В по-старите класификации обединявани в подклас Teliobasidiomycetidae или в клас Heterobasidiomycetes. По съвременните представи класът е повишен в ранг на два подотдела – Ustilaginomycotina [w] и […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти