Стойчев, 1990. Прахановите гъби (сем. Polyporaceae s.l.) в България

Специализиран научен съвет по ботаника при ВАК Прахановите гъби (сем. Polyporaceae s.l.) в България Георги Тодоров Стойчев Дисертация за получаване на научна степен "Кандидат на Биологичните науки" научна специалност 01.06.24 – Микология. Пловдив, 1990 Рецензенти: ст.н.с. Боян Роснев, д.с.н. ст.н.с. Виолета Факирова, к.б.н.    

 

Basidiomycetes

Agaricaceae, Amanitaceae, Boletaceae, Dacrimycetaceae, Diplocystaceae, Hydnaceae, Lycoperdaceae, Nidulariaceae, Phallaceae, Polyporaceae, Psathyrellaceae, Pucciniaceae, Schizophyllaceae, Tricholomataceae можете да видите цялата галерия само когато сте влезли с потребителското си име  

 

Stoichev & Gyosheva. 2005. New and rare macromycetous taxa to Bulgaria

Stoichev, G. & Gyosheva. 2005. New and rare macromycetous taxa to Bulgaria. Proceedings of the Balkan scientific conference of Biology in Plovdiv (Bulgaria) from 19th till 21st of May 2005 (eds. B. Gruev, M. Nikolova and A. Donev), 2005 (p. 298-304) Abstract: Chorological data on thirty six macromycetous taxa are reported. Twenty one taxa (20 […]

 

група Lichenes /Лихенизирани гъби; Лишеи/

Екология Около 8% от доминиращата растителност на земята Пионерни по скали, бедни почви, кора на дървета, мъх … Покриват обширни територии в северните райони, основна храна за елени и насекоми Фосили от Южен Китай, от около 600 млн. г. Характеристика Комплексни симбионтни организми – съставени от фикобионт (водорасло или цианея) и микобионт (гъба) [w] Когато […]

 

Подклас Teliobasidiomycetidae

Гъби с начленен базидий По съвременните представи класът е повишен в ранг на два подотдела – Ustilaginomycotina [w] и Pucciniomycotina [w] в рамките на Basidiomycota Предимно паразити, причиняват сериозни поражения Разред Ustilaginales /Главни/ По съвременните представи разредът е повишен в ранг на подотдел Ustilaginomycotina Около 900 вида Облигатни паразити по културни и диворастящи видове Разрушават […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти