група Lichenes /Лихенизирани гъби; Лишеи/

Екология

 • Около 8% от доминиращата растителност на земята
 • Пионерни по скали, бедни почви, кора на дървета, мъх …
 • Покриват обширни територии в северните райони, основна храна за елени и насекоми
 • Фосили от Южен Китай, от около 600 млн. г.

Характеристика

 • Комплексни симбионтни организми – съставени от фикобионт (водорасло или цианея) и микобионт (гъба) [w]
 • Когато се разглежда само водорасловия компонент, е използвано наименованието Lichenophyta (група без таксономична стойност)
 • По съвременните представи се разглеждат в състава на гъбите в зависимост от позицията на микобионта (Ascomycetes или Basidiomycetes)
 • Екзосимбионтни отношения в състава на лишея: мутуализъм, коменсиализъм и паразитизъм – с водорасли и цианобактерии
 • Разнообразие в оцветяването на талуса – от пигменти, които се отлагат в обвивката на хифите и придават своеобразна окраска в сиво, сивосинкаво, сивокафяво, жълто, оранжево, виолетово, почти черно, зеленикаво
  [видео]

Анатомия на талуса

 • Хомеомерно устройство – по-примитивно, при участие на цианеи
 • Хетеромерно устройство: обикновено 4-слоен; при различните видове варира – напр. при някои има втори гонидиален слой, при корестите липсва долен слой

Размножаване

 • Компонентите на талуса се рамножават самостоятелно. Лишей се развива само ако спората на гъбата попадне при съответните водорасли.
 • Като комплексен организъм – чрез соредии и изидии

Класификация

 • в зависимост от гъбния компонент – 2 групи, условно приемани като класове, по съвременните представи се разглеждат в съответните гъбни класове
  • (клас) Ascolichenes: с участие на аскомицети – разнообразна космополитна група; повечето представители с плодно тяло апотеций
  • (клас) Basidiolichenes: с участие на базидиомицети – малка група, с около 20 тропични представители
 • по морфологията на талуса:
  • Храстовидни лишеи
   • Cladonia rangiferina /Еленов лишей/[w]
   • Usnea barbata /Брадат лишей/[w]
   • Cetraria islandica /Исландски лишей/[w]
   • Letharia vulpina /Лисичи лишей/[w]
   • Evernia prunastri /Дъбов лишей/[w]
  • Листовидни лишеи [m]
   • Lobaria pulmonaria /Белодробен лишей/[w] – силно чувствителен към атмосферно замърсяване
   • Xanthoria parietina /Златист лишей; Стенен лишей/[w]
   • Parmelia furfuracea /Грапава пармелия/[w]
  • Корести лишеи
   • Graphis scripta /Писмен лишей/[w]
   • Rhizocarpon geographicum /Географски лишей/[w]
   • род Caloplaca[w] – широко разпространени в тундрата и лесотундрата на Северното полукълбо
   • род Lecanora[w] – широко разпространени, някои използвани за храна

Значение

 • Багрила и лекарства, червени и жълти съставки на суровини за боядисване на вълна и коприна (досега се прилага в Шотландия)
 • Антибиотични свойства, в състава на хомеопатични продукти; някои видове лишеи с халюциногенен ефект
 • Дъбов лишей – съставка на фини аромати в парфюмерията
 • Индикатори за атмосферни замърсявания

 • Отровни лишеи – Letharia vulpina
 • Rocella – за получаване на глюкоза и лакмус.
 • Участват при химическото изветряне на скалите, създават условия за почвообразувателен процес
 • За храна – Lecanora, Cladonia, Umbilicaria. Повечето лишеи са с горчив вкус и ниска хранителна стойност
  • индиански племена от Мексико правят брашно от видове лишеи: Umbilicaria и Bryoria
  • Umbilicaria esculenta /Иуатаке//[w]: в японската кухня
  • Lecanora – използвани за храна („манна“) в пустините на Югозападна Азия и Арабския полуостров
 • Паразити по дървета: Chrysothrix[w] – по иглолистни
 • Caloplaca и Xanthoria някои видове повреждат стъклописите в стари катедрали, паметници на културата, керемиди и др.


Въпроси:

 1. Как може да се демонстрира, че гъбният компонент при разпространените в България лишеи е от отделAscomycota?

Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 27.09.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти