Подцарство Chlorobionta /Зеленоподобни водорасли/

 • По съвременните класификации това подцарство е обединено с висшите растения[w]
 • Пигменти: хлорофил a, b; каротиноиди
 • Резервни вещества: скорбяла, мастни капки
 • Вегетативни структури: едноклетъчни, нишковидни, пластинковидни, сифонни, сифонокладни
 • Размножаване:
  • Вегетативно: делене и фрагментация;
  • Спорово: зооспори или апланоспори;
  • Полово: изогамия, хетерогамия, оогамия, соматогамия
 • Еволюция
  • Независими пътища на еволюция, на което се дължат големи промени в класификацията
  • Най-древна група са Volvocophyceae
  • Най-напреднали в еволюцията са Conjugatophyceae
  • Charophyta са сляпа клонка в еволюцията
  • Усложняване на половия процес в еволюцията
  • Усложняване на талуса в еволюцията
 • Значение
  • Важен хранителен ресурс за водните екосистеми
  • Миксотрофите са биологични очистители на водоемите
  • Изсушени водорасли се използват за торене
  • Видове като Ulva lactuca се използват за храна

Отдел Chlorophyta /Зелени водорасли/

Клас Volvocophyceae

 • Едноклетъчни, ценобиални, колониални
 • Подвижни с очни петна
 • Хроматофор с пиреноид
 • Палмеловидни спори
 • Изогамни (Chlamydomonas[v]) и оогамни (Volvox[v])

Клас Protococcophyceae

 • Едноклетъчни (Chlorella), ценобиални (Scenedesmus), колониални (Hydrodictyon reticulatum)
 • Неподвижни вегетативни клетки
 • Хроматофор с пиреноид
 • Подвижни зооспори
 • Изогамен полов процес (случва се рядко)

Клас Ulothrichophyceae

 • Изогамни
 • Нишковиден (Ulothrix) или пластинчат (Ulva lactuca) талус
 • Прикрепване чрез ризоидна клетка (Ulothrix zonata)


Клас Siphonophyceae

сифонокладен талус – Caulerpa prolifera

Клас Conjugatophyceae

 • Без подвижни флагелатни клетки
 • Конюгация
 • Едноклетъчни: род Closterium[w] – в торфени блата и малки водоеми, Micrasterias fimbriata [M]
 • Многоклетъчни нишковидни: род Spirogyra /Спирален жабуняк/[v][w], със спирален хроматофор, в локви и бавнотечащи води; род Zygnema[w] – със звездовиден хроматофор

Отдел Charophyta /Харови/

 • Харофитен талус: ризоиди, стъблоподобни и листоподобни части (без еволюционна връзка с кормусната организация)
 • Цитоплазма с външен хлоропластен и вътрешен ядрен слой. Резервни скорбяла и захароза
 • Размножаване: вегетативно (фрагментация и грудки) и полово (оогамия)
 • род Chara [w]: по сладководни и бракични басейни, в оризища

Външни източници по темата:
Algae – building bodies from balls, chains, sheets and tubes: описание на устройството на талуса на водораслите


Въпроси:

 1. Сравнете зеленоподобните водорасли с кафявоподобните и червеноподобните. Направете същото сравнение с висшите растения. С кое подцарство са най-близки зелените водорасли?
 2. Сравнете вегетативните структури при различните отдели и класове от Chlorobionta
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 23.12.2015 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти