Подцарство Chrysobionta /Кафявоподобни водорасли/

  • Пигменти: Хлорофил a, c; Каротини b, a; Ксантофили
  • Резервни вещества: Хризоламинарин, Ламинарин, Манит, Мастни капки
  • Оцветяване на талуса: златисто, жълто, кафяво, кафяво-зеленикаво
  • По съвременните класификации се отнасят към отдел Heterokontophyta [w] от самостоятелно царство – Chromalveolata [w], или са включвани към Protista.

Отдел Chrysophyta /Златисти водорасли/

[w]

  • Перипласт, често втвърден и инкрустиран
  • Феопласти – 2 петстенни хроматофора
  • Очни петна
  • Подвижни – амебовидни или с камшичета
  • Откривани фосили от горен протерозой
  • Хаплонтен цикъл на развитие.
  • Размножаване:
    • вегетативно чрез делене на клетките, разпадане на колониите или на многоклетъчното тяло;
    • спорово чрез зооспори или автоспори
    • Полов процес: изогамия или хологамия.
  • Представители:
    • Dinobryon[w]: колониaлни, клетки с къщички
    • Synura: колониални, клетки с ризници
    • Mallomonas: самостоятелни клетки с ризници

Отдел Botrydiophyta /Нееднакво камшичести/

    • Вегетативни структури: амебовидни, монадни, палмеловидни, коковидни, нишковидни, пластинкови, сифонални
    • Очни петна (от видоизменени пластиди)
    • Размножаване: безполово, рядко оогамно (при Vaucheria).
  • Botrydium granulatum[w]: агамен сифонен вид
  • Vaucheria littorea[w]: оогамeн нишковиден вид
  • Tribonema ulotrichoides[w]: агамeн нишковиден вид

Отдел Bacillariophyta /Кремъчни водорасли/

[w]

  • Вегетативни структури: едноклетъчни или колониални
  • Клетъчна обвивка: вътрешна пектинова (тънка) и външна кремъчна (броня, черупка от хипотека и епитека, с шев и ареоли) [M].
  • Размножаване: вегетативно (делене) и полово (ауксоспори)
  • Значение: биодеградатори, индикатори, инфузорна пръст
  • Фосили: най-стари – от юра, най-много – от креда
  • Представители: Amphora[w], Stephanodiscus, Licmophora

Отдел Phaeophyta /Кафяви водорасли/

[w]

    • Вегетативни структури: разклонен тъканен талус, понякога с дължина до 50 m
    • Разпространение: предимно морски бентосни
    • Клетъчна обвивка: вътрешен целулозен и външен пектинов слой (от алгинова киселина)
    • Размножаване:

      • вегетативно (чрез разкъсване на талуса или с вегетативни пъпки – Sphacelaria)
      • полово (от изогамия до оогамия)
    • Значение: за храна (Laminaria), за получаване на манин и алгин
  • клас Phaeozoosporophyceae: със смяна на поколенията, спорофит и гаметофит
    • род Laminaria[w]
  • клас Cyclosporophyceae: без смяна на поколенията, скафидии
    • род Fucus и род Sargassum[w]


Въпроси:

  1. По кой хлорофил Chrysobionta се различават от клетките на Rhodobionta и висшите растения?
  2. Сравнете разгледаните отдели и избройте разликите.
  3. Какво представлява очното петно.
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 23.12.2020 от К. Стоянов
www.botanica.gallery & www.botanica.ovo.bg
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти