Подцарство Chrysobionta /Кафявоподобни водорасли/


С развитието на ДНК-методите, тази група е подложена на ревизия. В нея, по съвременните представи, се отнася и отдел Oomycota.

 • Пигменти: Хлорофил a, c; Каротини b, a; Ксантофили
 • Резервни вещества: Хризоламинарин, Ламинарин, Манит, Мастни капки
 • Оцветяване на талуса: златисто, жълто, кафяво, кафяво-зеленикаво
 • По съвременните класификации се отнасят към отдел Heterokontophyta [w] от самостоятелно царство – Chromalveolata [w], или са включвани към Protista.

Отдел Chrysophyta /Златисти водорасли/

[w]

 • Перипласт, често втвърден и инкрустиран
 • Феопласти – 2 петстенни хроматофора
 • Очни петна
 • Подвижни – амебовидни или с камшичета
 • Откривани фосили от горен протерозой
 • Хаплонтен цикъл на развитие.
 • Размножаване:
  • вегетативно чрез делене на клетките, разпадане на колониите или на многоклетъчното тяло;
  • спорово чрез зооспори или автоспори
  • Полов процес: изогамия или хологамия.
 • Представители:
  • Dinobryon[w]: колониaлни, клетки с къщички
  • Synura: колониални, клетки с ризници
  • Mallomonas: самостоятелни клетки с ризници

Отдел Botrydiophyta /Нееднакво камшичести/

  • Вегетативни структури: амебовидни, монадни, палмеловидни, коковидни, нишковидни, пластинкови, сифонални
  • Очни петна (от видоизменени пластиди)
  • Размножаване: безполово, рядко оогамно (при Vaucheria).
 • Botrydium granulatum[w]: агамен сифонен вид
 • Vaucheria littorea[w]: оогамeн нишковиден вид
 • Tribonema ulotrichoides[w]: агамeн нишковиден вид

Отдел Bacillariophyta /Кремъчни водорасли/

[w]

 • Вегетативни структури: едноклетъчни или колониални
 • Клетъчна обвивка: вътрешна пектинова (тънка) и външна кремъчна (броня, черупка от хипотека и епитека, с шев и ареоли) [M].
 • Размножаване: вегетативно (делене) и полово (ауксоспори)
 • Значение: биодеградатори, индикатори, инфузорна пръст
 • Фосили: най-стари – от юра, най-много – от креда
 • Представители: Amphora[w], Stephanodiscus, Licmophora

Отдел Phaeophyta /Кафяви водорасли/

[w]

  • Вегетативни структури: разклонен тъканен талус, понякога с дължина до 50 m
  • Разпространение: предимно морски бентосни
  • Клетъчна обвивка: вътрешен целулозен и външен пектинов слой (от алгинова киселина)
  • Размножаване:

   • вегетативно (чрез разкъсване на талуса или с вегетативни пъпки – Sphacelaria)
   • полово (от изогамия до оогамия)
  • Значение: за храна (Laminaria), за получаване на манин и алгин
 • клас Phaeozoosporophyceae: със смяна на поколенията, спорофит и гаметофит
  • род Laminaria[w]
 • клас Cyclosporophyceae: без смяна на поколенията, скафидии
  • род Fucus и род Sargassum[w]


Въпроси:

 1. По кой хлорофил Chrysobionta се различават от клетките на Rhodobionta и висшите растения?
 2. Сравнете разгледаните отдели и избройте разликите.
 3. Какво представлява очното петно.
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 27.09.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти