Подцарство Rhodobionta /Червеноподобни водорасли/

 • Класификация – един отдел (Rhodophyta[w]), представен от два класа:
  • клас Bangiophyceae
  • клас Florideophyceae
 • За храна се отглеждат или добиват около 80 вида от родовете Gelidium[w], Palmaria[w], Porphyra[w].
 • Слизести вещества във външния слой на клетъчната стена: източник за продуктите агар-агар, караген, гелан

Отдел Rhodophyta /Червени водорасли/

 • Предимно морски представители разпространени в зависимост от солеността: Средиземно море (соленост 36%) – 300 вида; Черно море (18%) – 100 вида,в Азовско(соленост 4-14%) – 10 вида
 • Пигменти: Хлорофил a, d; Каротини b, a; Ксантофили; зеаксантин, лутеин; Фикобилини: фикоеритрин, фикоцианин, алофикоцианин
 • Резервни вещества: Скорбяла и Флоридозид

Клас Bangiophyceae

 • Сладководни и наземни, по-рядко морски
 • Размножаване: безполово с моноспори, полово се среща рядко
 • Представители: Bangia[w] и Porphyra[w]

Клас Florideophyceae

 • Многоклетъчни типични морски обитатели
 • Безполово размножаване чрез тетраспори
 • Полов процес при всички представители
 • Представители: родовете Gelidium[w], Gracilaria[w]


Въпроси:

 1. По кой хлорофил Rhodobionta се различават от клетките на висшите растения?
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 18.11.2016 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти