Подцарство Magnoliobionta /Висши (кормусни) растения/

Характеристика

 • Най-сложно устроени в растителното царство
 • Многобройни хлоропласти с хлорофил a и b [k]
 • Целулозна клетъчна обвивка
 • Хаплодиплонтен цикъл на развитие; хетероморфна смяна на поколенията
  • Хаплоидна спора → гаметофит
  • Оплождане → спорофит
 • Спорофит с висока хистологична диференциация. Размерите са от няколко mm до 120 m. Продължителност на живот от няколко дни до 4600г. (Pinus aristata[w] в Сeверна Америка)
 • Спорангиите и гаметангиите многоклетъчни. Редукция на архегония – от многоклетъчен (мъхове) до едноклетъчен (папратовидни)
 • Предимно сухоземни растения. Гаметофитът подложен на регресивна еволюция за избягване на зависимостта от водата.
 • Групите растения се различават по редукцията на гаметофита
 • Еволюционна тенденция към усложняване на спорофита (при всички висши растения) или на гаметофита (при мъхообразните)

Класификация

Класификацията е дискусионна

Според съвременните класификации е обединено с Chlorophyta

Произход

 • Хипотеза за монофилетичен произход (от водорасли)
 • Фосили от силур (на възраст 400-450 милиона години)
 • Сходство в пигментите на хлоропластите и състава на ДНК. Общ предшественик с Charophyta.
 • Еволюция в две посоки:
 • най-високо развитие и биоразнообразие в растителния святВъпроси:

 1. Кои са основните два пътя в еволюцията на висшите растения?
 2. Коя е най-древната група висши растения с живи представители в наши дни? Кои са нейните белези за примитивност?

Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 5.10.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти