Отдел Magnoliophyta /Покритосеменни растения/

Характеристика

Припомнете си основните характеристики на покритосеменните от курса „Анатомия и морфология на растенията

 • Мегаспорофилът развит в плодолист и затваря семепъпките в завръз [w]
 • Ембриосак (зародишна торбичка) – женски гаметофит от 8 клетки
 • Микроспорофилите образуват прашници
 • Полен – мъжки гаметофит от генеративни и вегетативни клетки
 • Фертилните части образуват цвят
 • Двойно оплождане
 • Семена с диплоиден зародиш и триплоиден ендосперм
 • Жизнен цикъл: Преобладава спорофитът. [видео]

Произход

Монофилетична група, с предполагаем предшественик от клас Lyginopteridopsida от отдел Pinophyta

Модел на първично покритосеменно растение

моделът е хипотетичен и не се среща сред съвременните видове

 • дребни дървета и храсти
 • ксилема без трахеи
 • листа: вечнозелени, последователни, с пересто жилкуване и парацитни устица
 • съцветия: връхни
 • опрашване – чрез гризещи насекоми
 • полен: еднообразен, гладък
 • семена: богати на паренхим
 • плод: многолистовка

Класификация

Около 13000 рода, 533 семейства, над 250000 вида. Броят семейства варира в различните класификации.[k]

Класификацията е обект на подробна ревизия в последните години. С помощта на съвременни методи (по ДНК-маркери) е разработена системата APG IV (Angiosperm Phylogeny Group), която все още е непълна. Представената тук класификация следва утвърдената система на Тахтаджян, която все още е практически по-приложима.

Сравнение между класовете в Magnoliophyta
Magnoliopsida Liliopsida
зародиш 2 семедела и връхна меристема между тях 1 семедел и страничен вегетационен връх
поникване епигейно хипогейно
коренова система осева брадата
разположение на проводящите снопчета кръгово разпръснато
камбий в корена и стъблото има няма
вторично надебеляване има няма
ликов паренхим има няма
листа прости или сложни, с голямо разнообразие прости, последователни
околоцветник двоен, с 5- или 4-членни кръгове, или с много части прост, с брой части кратен на 3
полен трибразден без апертури

Посочените различия имат изключения.

Въпроси:

 1. Може ли да бъде използвано понятието „стробил“ в характеристиката на покритосеменните?
 2. Какви са приликите и разликите при опрашването и оплождането между голосеменни и покритосеменни?
 3. Припомнете си темите по морфология от курса по анатомия и морфология на растенията (морфология и метаморфози на корен, стъбло и лист; цвят и цветни формули, класификация на съцветията). Терминологията ви е необходима при характеристиките на семействата покритосеменни растения.
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 1.07.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти