Кожухарова, Стоянов & Райчева. 2011. Систематика на растенията.

PDF
Кожухарова К., Стоянов К. & Райчева Цв. 2011.
Систематика на растенията.
Ръководство за самостоятелна подготовка на студенти от ОКС бакалавър. Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив, ISBN 9789545171192

Ръководството за самоподготовка по дисциплината Систематика на растенията е предназначено предимно за студентите от бакалавърските курсове в Аграрния университет – Пловдив, от специалностите Обща агрономия, Лозаро-градинарство, Тропично и субтропично земеделие, Декоративно градинарство, Растителни биотехнологии, Растителна биология и Екология и опазване на околната среда. Това пособие може да се ползва и от студенти от други специалности и други университети.
Целта на учебното помагало е да улесни подготовката по дисциплината, като акцентира върху основните понятия, което дава възможност за по-пълноценно усвояване на най-необходимите знания относно таксономията, класификацията, биологията и практическото разпознаване на растенията.
Общото съдържание е структурирано в отделни раздели, съобразени с учебния план. За водеща класификационна система на цветните растения е възприета тази от Takhtadjan 1997.
Ръководството за самостоятелна подготовка по систематика на растенията не замества основните информационни източници – учебници, практически ръководства или лекционен курс, тъй като форматът на текста към отделните теми е във вид на план с въпроси за самоподготовка.
Мотивите на авторите за създаване на това учебно помагало са съвместните обсъждания по време на семестриалните аудиторни занятия и проявеният интерес на студентите към подобна форма, улесняваща усвояването на материала при тяхната самоподготовка
Ръководството е достъпно онлайн на следния адрес: botanica.gallery. Всички забележки, препоръки и конструктивни критики, целящи подобряване на изложението при следващи издания, ще бъдат приети от авторите с благодарност.


Това ръководство е остаряло. Препоръчваме ви да използвате онлайн-курса, който е на адрес: botanica.gallery.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти