Царство Mycetalia (Fungi) /Гъби/

Голяма група от около 100 000 видa в световен мащаб.

Класификация на гъбите

царство Mycetalia (Fungi) /Гъби/

 • отдел Myxomycota /Лигави гъби/: Според последните класификации са изключени от гъбите и са прегрупирани в царство Protista [w]
 • Група (отдел) Eumycota (Mycomycota) /Същински гъби/ – Съдържа няколко отдела, разглеждани преди като класове:
  • отдел Oomycota (клас Oomycetes): оогамни организми, в последните класификации извадени от състава на гъбите и отнесени към кафявите водорасли
  • отдел Chytridiomycota (клас Chytridiomycetes): едноклетъчни изогамни гъби
  • отдел Zygomycota (клас Zygomycetes): зигогамни многоядрени гъби, в последните класификации разделени на отделите Mucoromycota и Zoopagomycota.
  • отдел Ascomycota (клас Ascomycetes): гъби с многоклетъчен хаплоиден мицел и аскоспори
  • отдел Basidiomycota (клас Basidiomycetes): гъби с многоклетъчен дикарионен мицел и базидиоспори
  • [клас] Deuteromycetes (Fungi imperfecti): Изкуствено създадена група с видове, за които няма достатъчна информация. Повечето видове от тази група са отнесени към Ascomycota.
  • група Lichenes /Лишеи/: Гъби в тясна симбиоза с водорасли и цианобактерии. Повечето представители са от Ascomycota
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 26.09.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти