Отдел Myxomycota /Лигави гъби/

 • Самостоятелна група безхлорофилни организми. По последни данни – без филогенетична връзка със същинските гъби. Разглеждат се в една група с амебовидните протисти (Mycetozoa[w]), извън класификацията на гъбите.
 • Структури за размножаване: спори, зооспори, едноядрени или многоядрени, амебовидни клетки (миксамеби) или протоплазмена маса – плазмодий
 • Нямат клетъчна обвивка и пластиди
 • Обединяват 450 вида
 • Цикъл на развитие

  • Плазмодий: вегетативно оцветено едноклетъчно тяло, с дължина до 1 m, образувано от много клетки, които сливат цитоплазмитe си без ядрата си; амебовидни движения в хранителния субстрат.
  • Плазмодият изпълзява на повърхността на субстрата, изгубва водното си съдържание и способността си да се движи; образува спорангии, в някои случаи в еталий („плодно тяло“)
  • Образуване на спорангии с дебела обвивка
  • Прорастване на спорите и образуване на двукамшичести зооспори (могат да се размножават чрез делене)
  • Зооспорите изгубват камшичетата и се превръщат в хаплоидни миксамеби с пол (размножават се с делене и копулират почифтно)
  • Копулиралите миксамеби образуват диплоидни миксамеби, които се събират, сливат се в нов плазмодий

   [видео: жизненият цикъл, представен в 3 минути]
 • Класификация
  • клас Acrasiomycetes – с псевдоплазмодий (междуклетъчни контакти без пълно сливане)
  • клас Myxomycetes – с многоядрен плазмодий
 • Представители

  • Plasmodiophora brassicae /Гуша (кила) по зелето/: Паразитира по корените на кръстоцветните. В паренхима на кората се образуват подутини, в които се развива плазмодият на паразита – растенията загиват. При неблагоприятни условия могат да се запазят до 4 години. След като прорастнат се развиват в зооспори с които проникват в корените на кръстоцветните растения
  • Spongospora subterranea: напада Solanaceae /Картофови/
  • Lycogala epidendrum /Вълче мляко/[w]: развива се по мъртва дървесина, образува кръгли розови еталии
  • род Stemonitis[w]: развива се по мъртва дървесина
  • Fuligo septica [w]: по гниеща кора


Въпроси:

 1. Какви са причините Myxomycota да бъдат разглеждани в повечето класификации извън състава на гъбите?
 2. Дефинирайте понятията миксамеби и плазмодий.
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 5.09.2017 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти