Отдел Psilotophyta

 • Предшественик: Rhyniophyta – сходство в морфологията и анатомията
 • Съвременни и изкопаеми тревисти растения,
 • Влаголюбиви и епифити
 • Цикъл на развитие – хаплодиплонтен, с господство на спорофита. Еднаквоспорови растения. [жизнен цикъл]
 • Спорофит:
  • по-сложна морфология и анатомия от риниофитите – моноподиално разклоняване, хистологично усложняване
  • Спорангии: сраснали най-често по 3 в синангиуми
  • Подобно на съвременните папрати – със спорангии по листата
 • Гаметофит: недиференциран, подземен, микоризен, двуполов протал
 • Разред Psilotales: всички съвременни представители Днешните видове, достигат височина около 30 см, симподиално разклонени фотосинтезиращи стъбла, с дребни листа – енации. При Tmesipteris листата са по-широки
  • род Psilotum [w]:в Севена Америка, Карибите, Тропична Азия, Нова Зеландия и Австралия на богати почви или като епифити.
  • род Tmesipteris [w]: в Нова Каледония и в близост до райони от Южния Пасифик, включително Австралия и Нова Зеландия.
 • Епифитни, декоративни и влаголюбиви растения.Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 21.11.2015 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти