Атлас фуражни бобови в България – онлайн версия

Това е онлайн-версията на атласа. За офлайн версиите превъртете до долната част на страницата. За повече информация относно атласа продължете от тук. Всички права запазени. Стоянов К., Найденова Г., Янчева […]

 

Стойчев, 1990. Прахановите гъби (сем. Polyporaceae s.l.) в България

Специализиран научен съвет по ботаника при ВАК Прахановите гъби (сем. Polyporaceae s.l.) в България Георги Тодоров Стойчев Дисертация за получаване на научна степен "Кандидат на Биологичните науки" научна специалност 01.06.24 […]

 

Терзийски 1987. Десеминация и разпространение на генеративните диаспори при българските представители на род Vicia

Терзийски, Д. 1987. Десеминация и разпространение на генеративните диаспори при българските представители на род Vicia L. (сем. Fabaceae Lindley) Научни трудове на ВСИ "В.Коларов&quot, 32(4): 11-18. Резюме: Проучени са пътищата […]

 

Димитров, Стайков, Делипавлов, Ковачев. 1965. Върху измененията в растежа, развитието и добивите при някои растения

Димитров С., Стайков Г., Делипавлов Д., Ковачев И. 1965. Върху измененията в растежа, развитието и добивите при някои растения в зависимост от вътревидовите и междувидовите взаимоотношения. Научни трудове на ВСИ […]

 

Matevski & al. 2011. Forest Vegetation of Galicica Mountain Range in Macedonia

Matevski V., Èarni A., Avramoski O., Juvan N., Kostadinovski M., Košir P., Paušiè A., Šilc U. 2011. Forest Vegetation of Galicica Mountain Range in Macedonia. Založba ZRC.  

 

Matevski & al. 2008. Flora and Vegetation of the Macedonian Steppe.

Matevski V., Čarni A., Kostadinovski M., Košir P., Šilc U. & Zelnik I. 2008. Flora and Vegetation of the Macedonian Steppe. Založba ZRC, Ljubljana.  

 

Левина 1987. Морфология и экология плодов.

Левина Р. 1987. Морфология и экология плодов. „Наука“, Ленинград  

 

Radoukova, 2009. Occurrence of Basic Phenological Phases for Several Species of Wheatgrasses

PDF Radoukova Tz. 2009. Occurrence of Basic Phenological Phases for Several Species of Wheatgrasses at the High-mountain Clean of Trees Area of the Central Balkan National Park In: Velcheva I., […]

 

Radoukova 2009. Analysis of the Vegetation Covering Under the Influence of the Different Abundance of Juniperus sibirica

PDF Radoukova Tz. 2009. Analysis of the Vegetation Covering Under the Influence of the Different Abundance of Juniperus sibirica in Two Zones of the Central Balkan Mountain Velcheva I., Tsekov […]

 

Лачева, 2009. Фенологични наблюдения върху плодообразуването на видовете от род Agaricus

PDF Лачева, М. 2009. Фенологични наблюдения върху плодообразуването на видовете от род Agaricus (Agaricales) в Тракийската низина Във: Велчева И., Цеков, А. (ред.), Юбилейна научна конференция по екология (сборник с […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти