Терзийски 1987. Десеминация и разпространение на генеративните диаспори при българските представители на род Vicia

Терзийски, Д. 1987.
Десеминация и разпространение на генеративните диаспори при българските представители на род Vicia L. (сем. Fabaceae Lindley)
Научни трудове на ВСИ "В.Коларов&quot, 32(4): 11-18.
Резюме: Проучени са пътищата на десеминация и разпространение на генеративните диаспори на често срещание в българската флора представители на род Vicia.
Установено е следното: в преобладаващата част от видовете десеминацията е тахиспорова. Брадиспория е характерна само за V. faba, V. ervilia и V. amphicarpa.
Разсейването на генеративни диаспори се осъществява главно чрез автохория, ендозоохория и антропохория. От антропохорните начини централно място заемат агестохорията и ергазиохорията.
Направен е извод, че в системата от мерки за борба с плевели следва да се включат и предупредителни мерки за борба с ергазиохорията и агестохорията на производствените участъци.

Terziisky D. 1987.
Dessemination and distribution of the generative diaspores in the Bulgarian representatives of the Genus Vicia L. (Fabaceae Lindl.)
Scientific Works, "Vassil Kolarov" Higher Institute of Agriculture, 32(4): 11-18.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти