Терзийски 1987. Кариологично проучване на изрязанолистната глушина Vicia incisa

Терзийски, Д. 1987.
Кариологично проучване на изрязанолистната глушина Vicia incisa M.Bieb (сем.Fabaceae Lindley)
Научни трудове ВСИ "В.Коларов", Ботаника, 32(4): 19-25.
Резюме: Проведено е кариологично проучване на четири български популации на Vicia incisa M.B. Във всички изучени екземпляри е установен диплоиден хромозомен набор 2n=2x=14. Кариотипът на популациите не показва вариация и се състои от 2SM, 4A и 1SAT двойки хромозоми от тип A. Направен е извод, че V. incisa се характеризира със специфичен кариотип, по който явно се отличава от останалите видове, включени в групата Vicia sativa.

Terziiski, D. 1987.
Karyological investigation of the vetch Vicia incisa M.Bieb. (Fabaceae Lindley)
Scientific Works, "Vassil Kolarov" Higher Institute of Agriculture, Botany, 32(4): 19-25.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти