Терзийски 1983. Сканинг електронно-микроскопско проучване върху спермодермата на българските видове от род Vicia sect. Faba

Терзийски Д. 1983.
Сканинг електронно-микроскопско проучване върху спермодермата на българските видове от род Vicia L.ІІ. Sect. Faba (Miller) Ledeb.
Научни трудове ВСИ "В.Коларов" – Пловдив, Ботаника, 28(4): 67-76.
Резюме: Проведено е изследване на спермодермата на българските видове от sect. Faba със сканиращ електронен микроскоп. Изследвани са семена от Vicia faba L., Vicia narbonensis L., Vicia serratifolia Jacq. и Vicia bithynica L. Установен е типа на палисадните епидермални клетки, които определят архитектурата на външната повърхност на спермодермата. Направена е класификация на типовете спермодерма на изследваните видове. Установените ултраструктурни признаци са използвани при обсъждане на дискусионните таксономични проблеми на sect. Faba.

Terziiski, D. 1983.
Scanning electron microscopical studies on the spermoderm of the Bulgarian species of Genus Vicia L. Sect. Faba (Miller) Ledeb.
Scientific Works, "Vassil Kolarov" Higher Institute of Agriculture, Plovdiv, Botany, 28(4): 67-76.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти