Терзийски 1981. Сканинг електронната микроскопия – проблеми, приложение и перспективи за развитие в биологичните науки у нас

Терзийски Д. 1981.
Сканинг електронната микроскопия – проблеми, приложение и перспективи за развитие в биологичните науки у нас.
Научни трудове ВСИ "В.Коларов" – Пловдив, Ботаника, 26(4): 115-121.
Резюме: На базата на литературни и собствени данни е представена сканинг електронната микроскопия. Указани са основните проблеми при подготовка на материала за сканиране, областите на приложение и възможностите за прилагане на метода у нас.

Terziiski, D. 1981.
Scanning electronic microscopy – problems, application and perspectives for developing in the biological science in Bulgaria
Scientific Works, "Vassil Kolarov" Higher Institute of Agriculture, Plovdiv, Botany, 26(4): 115-121.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти