Терзийски & Даскалова. 1979. Цитоембриологично проучване на видове от род Thalictrum

Терзийски, Д. и Ц. Даскалова. 1979.
Цитоембриологично проучване на видове от род Thalictrum L.
I. Микроспорогенезис и развитие на мъжкия гаметофит при Thalictrum lucidum L.

Фитология, БАН, София,13, 59-70.
Резюме: В статията се съобщават резултати от изследване на микроспорогенеза и развитието на мъжкия гаметофит при T. lucidum L. Установява се, че микроспорогенеза в преобладаващата част прашници на изследваната блгарска популация на вида протича нормално по симултанен тип, с подчертано вариране на типа на тетрадите на микроспорите. Паралелно с преобладаващия тетраедричен тип са установени и избирателни, както и рядко срещащи се кръстообразни, Т-образни и линейни типове тетради. Развитието на мъжкия гаметофит също протича нормално. Прашецът е от двуклетъчен тип. Сперматогенезът е изследван и in vitro на изкуствена хранителна среда. В някои от прашниците са установени дегенеративни процеси, изразяващи се в подтискане на развитието на мъжкия гаметофит и дегенерация на микроспорите в едноклетъчно състояние.

Terziiski, D. and Ts. Daskalova. 1979.
Cytoembriological Study on Species of the Genus thalictrum L.
I. Microsporogenesis and Male Gametophyte Development in Th. lucidum L.

Phytology, BAS, Sofia, 11, 59-70.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти