Thalictrum lucidum

Ranunculaceae: Thalictrum lucidum /Теснолистно обчиниче/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Терзийски & Даскалова. 1979. Цитоембриологично проучване на видове от род Thalictrum

Терзийски, Д. и Ц. Даскалова. 1979. Цитоембриологично проучване на видове от род Thalictrum L. I. Микроспорогенезис и развитие на мъжкия гаметофит при Thalictrum lucidum L. Фитология, БАН, София,13, 59-70. Резюме: […]

 

Thalictrum aquilegifolium

Ranunculaceae: Thalictrum aquilegifolium /Кандилколистно обичниче/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Thalictrum minus

Ranunculaceae: Thalictrum minus /Дребно обичниче/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти