Напречен пререз от стъбло на Clematis vitalba

Напречен пререз от стъбло на Clematis vitalba /повет/ – стъбло Aristolochia- тип [restrict] Обектив 4x Обектив 10x [/restrict]  

 

Thalictrum lucidum

Ranunculaceae: Thalictrum lucidum /Теснолистно обчиниче/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Терзийски & Даскалова. 1979. Цитоембриологично проучване на видове от род Thalictrum

Терзийски, Д. и Ц. Даскалова. 1979. Цитоембриологично проучване на видове от род Thalictrum L. I. Микроспорогенезис и развитие на мъжкия гаметофит при Thalictrum lucidum L. Фитология, БАН, София,13, 59-70. Резюме: […]

 

Делипавлов & Попова. 1969. Проучване на лютичетата от секция Ranunculastrum

Делипавлов, Д., М. Попова. 1969. Проучване на лютичетата от секция Ranunculastrum DC, разпространени в България Сб.науч.труд. Втора национална конференция по ботаника 1969 г., София, БАН, 1973, с.29-32 съобщават се две […]

 

Проводящи тъкани от Clematis vitalba

Колатерални проводящи снопчета в стъбло от Clematis vitalba /повет/ (обектив 10x). [restrict] в снимката: камбий, флоем, ксилем, трахея, проводящ паренхим, паренхим на кората и сърцевината Всички снимки в галерията са […]

 

Anemone narcissiflora

Ranunculaceae: Anemone narcissiflora /Нарцисоцветна съсънка/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Clematis heracleifolium

Ranunculaceae: Clematis heracleifolium /Девесилолистен повет/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Aquilegia nigricans

Ranunculaceae: Aquilegia nigricans /Черна кандилка/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти