Radoukova, 2009. Occurrence of Basic Phenological Phases for Several Species of Wheatgrasses

PDF
Radoukova Tz. 2009.
Occurrence of Basic Phenological Phases for Several Species of Wheatgrasses at the High-mountain Clean of Trees Area of the Central Balkan National Park
In: Velcheva I., Tsekov A. (eds.), Proceedings of the Anniversary Scientific Conference of Ecology, Nov. 1st. 2008, 47-54.

Abstract: We specified the moments of occurrence of basic phases in growth of four species of wheatgrasses – Agrostis capillaris L., Festuca rubra L., Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur. and Nardus stricta L. on territory of the "Central Balkans” National Park. We drew a phenological spectrum of the plants depending on the particular climate. We fixed the optimum period for starting and ending grazing cy- cle on the studied territory.

Key words: phenology, ecology, wheatgrasses, Gramineae, Agrostis capillaris L., Festuca rubra L., Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur., Nardus stricta L., biological characteristics.

Радукова Ц. 2009.
Настъпване на основните фенологични фази при няколко вида житни треви във високопланинската безлесна зона на Национален парк "Централен Балкан"
Велчева И., Цеков, А. (ред.), Юбилейна научна конференция по екология (сборник с доклади), 1.11.2008., Пловдив, 47-54.
Юбилейна научна конференция по екология по повод 20 годишнината от създаването на катедра "Екология и Опазване на Околната Среда" към факултета по Биология на ПУ "Св. Паисий Хилендарски"

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти