Чешмеджиев 1969. Материали върху флората на България

Чешмеджиев, И. 1969. Материали върху флората на България. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т. XVIII, кн.1, 137-139. Резюме: Съобщават се нови находища на 25 таксона от флората на България, […]

 

Попова 1972. Материали по флората на България

Попова, М. 1972. Материали по флората на България Науч. труд. ВСИ "В.Коларов" Пловдив, т.21, No.1, Растениевъдство, 1972. 109-111. Резюме: В статията се съобщават два нови за българската флора вида: Anthriscus […]

 

Затворено колатерално проводящо снопче от Zea mays

Затворено колатерално проводящо снопче от стъбло на Zea mays /царевица/ (Увеличение 40×8). в снимката: ксилем, флоем, лизигенна празнина, склеренхим, паренхим, решетеста цев, придружаващи клетки, трахея, проводящ паренхим  

 

Стъбло от Zea mays

Пререз на стъбло от Zea mays /царевица/ (увеличение 10×8) в снимката: затворено колатерално снопче, хиподерма, паренхим на сърцевината, епидерма  

 

Листно влагалище от Sorghum halepense

Листно влагалище от Sorghum halepense /балур/ – пререз непосредствено над възела (увеличение 8×10, оцветяване метиленблау)  

 

Лист от Festuca pratensis

Напречен пререз на лист от Festuca pratensis /Ливадна власатка/ в снимките: флоем, ксилем, затворено колатерално снопче, ендодерма, моторни клетки, склеренхим, хлоренхим, долна епидерма, горна епидерма  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти