Лист от Festuca pratensis

Напречен пререз на лист от Festuca pratensis /Ливадна власатка/ в снимките: флоем, ксилем, затворено колатерално снопче, ендодерма, моторни клетки, склеренхим, хлоренхим, долна епидерма, горна епидерма  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти