Лист от Festuca pratensis

Напречен пререз на лист от Festuca pratensis /Ливадна власатка/
в снимките: флоем, ксилем, затворено колатерално снопче, ендодерма, моторни клетки, склеренхим, хлоренхим, долна епидерма, горна епидерма
Част от съдържанието е недостъпнo за гости. Моля, регистрирайте се, зада получите достъп до целия сайт. Регистрацията е безплатна. This content isnt accessible for guests. Please register to see all pages.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти