Лист от Abies alba

Лист от Abies alba /бяла ела/
(напречен пререз, увеличение 8×10)
мезофил, хлоренхим, проводящи тъкани, перицикъл, епидерма, хиподерма, схизогенен смолист канал
Част от съдържанието е недостъпнo за гости. Моля, регистрирайте се, зада получите достъп до целия сайт. Регистрацията е безплатна. This content isnt accessible for guests. Please register to see all pages.

 

Вашият коментар